Jak wypełnić druk SD Z2 – uniknięcie podatku od darowizny

SD Z2 jest drukiem, który wypełnia się, gdy dostajemy darowiznę od najbliższej rodziny. Mamy wtedy obowiązek zgłoszenia tego w urzędzie skarbowym. Gdy wywiążemy się z terminu i prawidłowo złożymy druk SD Z2, państwo zwolni nas z podatku od darowizny. Samo wypełnienie formularza może sprawić kłopot, dlatego przygotowaliśmy ten artykuł. Pokierujemy Cię krok po kroku i pokażemy, jak go wypełnić.

Zwolnienie z podatku od spadku i darowizn

Gdy otrzymamy darowiznę od członka rodziny z I grupy podatkowej, jesteśmy zobligowani do złożenia odpowiedniego druku do urzędu skarbowego. Do I grupy podatkowej należą:

 • małżonek, zstępni (dzieci, wnuki prawnuki), wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie.

Jeśli nie dokonamy tego obowiązku, zostaną nałożone na nas dodatkowe koszty. Jednak odpowiednie wypełnienie druku SD Z2 , pozwoli z kolei uniknąć nam płacenia podatku. Do tego będą potrzebne nam dane identyfikacyjne obdarowanego i tego, który obdarował. A także dokument potwierdzający otrzymanie darowizny. Jeśli ma postać pieniążną, potrzebny będzie wyciąg z banku, potwierdzający wpłatę lub przekaz pocztowy.

Zastanawiasz się pewnie, w jakich przypadkach musisz przekładać odpowiedniemu urzędowi wypełniony formularz. Na pewno wtedy, gdy zostaniesz obdarowany przez najbliższą rodzinę nieruchomością, samochodem bądź po prostu pieniędzmi. Ale czy zawsze taki obowiązek istnieje?

W jakich przypadkach nie trzeba składać formularza SD Z2?

O otrzymaniu darowizny musisz powiadomić urząd tylko w określonych przypadkach. Będziesz zwolniony z tego obowiązku, gdy:

 • zostaniesz obdarowany przez osobę z I grupy podatkowej, a łączna kwota darowizny od jednej osoby na przestrzeni ostatnich 5 lat nie przekroczy 9637 zł,
 • umowa darowizny ma formę aktu notarialnego (zdarza się to szczególnie w przypadku nieruchomości) – w tej sytuacji to notariusz ponosi odpowiedzialność, aby zgłosić tę sprawę w odpowiedniej formie i terminie.

Do kiedy należy złożyć formularz SD Z2?

Złożenie zgłoszenia – kiedy pojawia się obowiązek poinformowania o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych? Masz na to 6 miesięcy od daty powstania obowiązku podatkowego. Możesz również spotkać się ze zwrotem, że obowiązek liczy się od daty nabycia spadku lub darowizny. Czym różnią te dwa pojęcia? Dzień powstania obowiązku podatkowego przypada wtedy, gdy przez 5 lat otrzymywałeś od jednego członka rodziny pieniądze, aż w końcu przekroczyłeś próg 9637 zł. Zatem ostatnia wpłata, która sprawiła, że dotarłeś do limitu, będzie datą powstania obowiązku podatkowego. Z kolei, jeśli za jednym razem dostałeś od członka rodziny darowiznę na przykład w wysokości 10 000 zł, to będzie to data nabycia (równoznacza z datą powstania obowiązku podatkowego). Będzie tak samo w przypadku darowizny nieruchomości (o ile nie jest aktem notarialnym). Obowiązek podatkowy, od którego będą liczone wspomniane 6 miesięcy, może oznaczać również dzień orzeczenia sądu, stwierdzającego nabycie spadku albo zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia.

SD z2 jak wypełnić

Zanim pokażemy Ci po kolei jak poradzić sobie z każdym z polem, musisz pamiętać o kilku zasadach. Do Ciebie należy wypisanie białych pół, a szare zostaw urzędnikowi. Możesz wypełnić druk na maszynie, komputerowo, bądź wydrukować formularz SD Z2 i zrobić to ręcznie. Pamiętaj jednak, że wszystko musi być wyraźne. Jeśli zdecydujesz się na długopis, litery muszą być duże i drukowane. Wypełniony druk możesz dostarczyć do właściwego urzędu skarbowego albo przesłać w wersji elektronicznej na portalu podatkowym.

 1. Na samym początku musisz wpisać swój numer PESEL bądź numer podatkowy NIP w celu identyfikacji.
krok pierwszy, identyfikator podatkowy NIP albo numer PESEL podatnika
 1. Krok drugi polega na uzupełnieniu pól dotyczących terminów. Jeśli mówimy o darowiznach, daty są zazwyczaj takie same. Jako datę powstania obowiązku podatkowego należy wpisać dzień, w którym albo przekroczyło się próg podatkowy w przypadku darowizn albo dzień przyjęcia spadku. Data nabycia to będzie albo dzień śmierci spadkobiercy, albo ten, w którym dostałeś darowiznę.

 2. Przechodzimy do bloku „A”. W nim wystarczy tylko wpisać urząd skarbowy, w którym wyląduje wypełniony formularz. Pamiętaj jednak, że nie może być to jakikolwiek urząd. Musi on odpowiadać Twojemu miejscu zamieszkania. Jeśli przedmiotem darowizny jest nierruchomość, druk musisz złożyć we właściwym urzędzie skarbowym, w miejscu, w którym leży nieruchomość. W polu „7” zaznacz kwadrat „złożenie zgłoszenia”, jeśli wypełniasz formularz SD Z2 po raz pierwszy.
 3. Sekcje „B” i „C” dotyczą danych obdarowanego i tego, który obdarował. Wypełnij je prawdziwymi informacjami.
dane identyfikacyjne i aktualny adres zamieszkania podatnika
 1. W tym kroku musisz zaznaczyć z jakiego tytułu otrzymałeś własność rzeczy lub prawa majątkowe. Jeśli była to darowizna, zaznaczasz kwadrat 6. – „darowizna”
 2. Tę sekcję wypełniasz tylko w momencie, gdy w poprzednim kroku zaznaczyłeś „nieodpłatne zniesienie współwłasności i tytuły określone w art. 1a ustawy”. Jeśli twoim wyborem była darowizna, pomijasz ten krok.
 3. W tym kroku będziesz musiał wskazać jaki dokument poświadcza nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych. Jeśli darowiznę udokomentowano umową, zaznacz kwadrta 48. „umowa”. W przypadku, gdy dostałeś pieniądze bez żadnej umowy, zaznacz kwadrat nr. „50” „inny dokument”. Wtedy będziesz musiał poświadczyć fakt otrzymania darowizny wyciągiem bankowym, kwitem pocztowym bądź innym dowodem.
 4. Ta sekcja dotyczy danych nabytych rzeczy lub praw majątkowych. Jeśli w darowiźnie otrzymałeś nieruchomość, wypełnij odpowiednie pole w zależności od jej typu. Są to rzędy 1-5. W przypadku, gdy był to samochód uzupełnij rząd 6. Natomiast, jeśli dostałeś środki pieniężne, dla Ciebie jest rząd 6, czyli pola 79, 80, 81 i 82. Sekcja G zawiera łącznie 20 rzędów, a 9-20 przeznaczone są na inne ruchomości, które możesz wpisać samemu.
 5. Musisz zaznaczyć tu jaki jest Twój stopień pokrewieństwa do osoby, która Cię obdarowała. Pamiętaj o perpektywie, bo to ty zaznaczasz, kim jesteś dla ów osoby. Jeśli dostałeś darowiznę od rodziców, to zaznacz pozycję 2., ponieważ jesteś dla nich zstępnym, a jeśli obdarowały Cię własne dzieci, wybierz pozycję 3. „wstępny”.
 6. Wypełnij tę część formularza SD Z2 tylko wtedy, gdy przedmiotem darowizny były środki pieniężne. Musisz zaznaczyć w jaki sposob zostały Ci przekazane. Pamiętaj, że taka darowizna nie powinna mieć formy gotówkowej, ponieważ w tej sytuacji, nie jesteś w stanie przedstawić jakiegokolwiek dowodu wpłaty.
 7. Ta część przeznaczona jest na uwagi. Jeśli masz jakiekolwiek, możesz je tu wpisać.
 8. Sekcja „K” to już ostatnie pola do wypisania. Wpisz tu datę, w której wypełniłeś formularz SD z2, swoje imię i nazwisko i zwieńcz wszystko swoim podpisem.

Formularz SD Z2 możesz pobrać na stronie rządowej, bądź w innym miejscu w internecie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *