Windykator terenowy a komornik – jakie są różnice?

Gdy zaciągniesz jakiś dług, osobami o których nie chcesz słyszeć są na pewno windykator i komornik. Często jednak oba te stanowiska są ze sobą mylone. W artykule odpowiemy na pytanie kim jest windykator terenowy, jakie ma prawa i obowiązki, a także czym zajmuje się komornik. Przedstawimy także główne różnice między windykatorem a komornikiem, byś nie miał już wątpliwości, co wolno jednemu, a drugiemu już nie.

Kim jest windykator terenowy?

Windykator zajmuje się windykacją należności, a więc doprowadza do tego, by dłużnik spłacił zaciągnięte zobowiązanie. Działa na polecenie wierzyciela, którym może być albo zwykła osoba fizyczna, albo przedsiębiorstwo (w tym bank). Wszystkie jego działania są czynnościami pozasądowymi i nie ma właściwie żadnej mocy sprawczej. Nie musi posiadać również żadnego wykształcenia kierunkowego, ani ukończonych kursów czy nabytych licencji. Firma windykacyjna zatrudniająca kandydata może jednak wymagać konkretnych umiejętności. Poza tym windykator musi być osobą niekaralną.

Co może windykator terenowy?

Głównym zadaniem windykatora jest nakłonienie osoby zadłużonej do spłaty zobowiązania. Jeśli ktoś nie przestrzegał terminu spłaty zadłużenia, zaczęły rosnąć mu odestki, a z jego strony wciąż nie było odzewu, wtedy bank, firma czy osoba prywatna mogła zgłosić się do firmy windykacyjnej, by ta przypomniała dłużnikowi o pieniądzach. Na dłużniku ciąży obowiązek spłaty należności, a jeśli się z tego nie wywiąże, czekają go konekwencje. Windykator jednak może tylko nakłonić do spłaty zobowiązania i ustalić z dłużnikiem nowy harmonogram, czyli wysokość raty i termin oddania pieniędzy, ale nic poza tym. Może również poinformować o tym, że sprawa zostaje skierowana do sądu i przedstawić koszty egzekucyjne. Nie ma jednak żadnej mocy sprawczej, a więc nie ma prawa zająć rzeczy dłużnika, ani mu grozić. Warto również wspomnieć o tym, że istnieją zarówno windykatorzy terenowi jak i telefoniczni. Ci drudzy mogą porozumieć się z dłużnikiem tylko przez telefon i przypominać o spłacenie zadłużenia SMS-ami. Pamiętaj jednak, że windykator nie ma prawa Cię nękać, ani spamować wiadomościami. W przypadku windykacji terenowej, przedstawiciel wierzyciela puka do Twoich drzwi i rozmawia z Tobą twarzą w twarz. Nie może jednak wtargnąć do Twojego domu, jeśli nie zgodzisz się, by wszedł do środka i nie może nachodzić cię na przykład w pracy.

Co zrobić, gdy windydaktor przekracza swoje uprawnienia? Prawa dłużnika

Są pewne rzeczy, których windykatorowi nie wolno, ale niekiedy narusza on prawa dłużnika. Dlatego ważne jest, byś wiedział, jakie zachowania nie są odpowiednie i gdy występują, zgłosić je do odpowiedniego organu.

Jak wspomnieliśmy, windykator może wysłać ponaglenie do zapłaty, lub zapukać do Twoich drzwi i upomnieć się o niespłacony dług, ale nie może męczyć Cię wiadomościami, ani nachodzić, gdy sobie tego nie życzysz. Nie musisz wpuszczać go do domu, a zaproszenie go to tylko Twoja dobra wola.

Windykator nie ma również prawa zająć Twojego majątku. Nie może przyjść i zabrać Twojego telewizora bądź skonfikować Twoich pieniędzy. Nie może również zmusić Cię do pokazania stanu swojego konta i rządać udowodnienia, że naprawdę nie masz pieniędzy na spłatę długu.

Równie częstą, a nielegalną i nieetyczną praktyką stosowaną przez firmy windykacyjne są groźby dotyczące tego, że powiadomią Twojego pracodawcę lub rodzinę o długu, albo że wpisze Cię na czarną listę dłużników. Windykator nie ma prawa grozić dłużnikowi, straszyć go, naruszać nietykalności cielenej czy straszyć interwencją policji lub innych służb.

Co w przypadku, gdy windykator naruszy Twoje prawa? W takim wypadku możesz złożyć skargę do Komisji Nadzoru Finansowego. Jedną z jej zadań jest sprawowanie pieczy nad firmami windykacyjnymi i jeśli ta łamie prawo, komisja odpowiednio się nią zajmie. Możesz również zgłosić windykatora do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jako dłużnik jesteś konsumentem, a windykator robiąc którąś z powyżej wypisanych rzeczy, łamie Twoje prawa.

Kim jest komornik?

O ile windykator działa na podstawie swobody działaności gospodarczej, o tyle komornik to już poważny zawód. Komornik jest człowiekiem wykształconym kierunkowo i działa jako funkcjonariusz publiczny przy sądzie rejonowym. Jego profesja działa w tym samym kręgu co sędzia czy prokurator. Działania komornika – w przeciwieństwie do windykatora – regulowane są przepisami. Ustawa zawiera również wytyczne, co do osoby, która może objąć to stanowisko. Jest to między innymi wymóg posiadania polskiego obywatelstwa, zdolność do czynności prawnych, nieposzkalowana opinia, brak przeszłości przestępczej, a także przymus ukończenia wyższych studiów prawniczych i uzyskanie magistra prawa w Polsce albo na zagranicznej prawnej uczelni, która uznawana jest w Polsce.

Zadania komornika sądowego

Komornik działając na polecenie sądu może wejść na teren Twojej posiadłości bez Twojego pozwolenia, a nawet podczas Twojej nieobecności. Może nawet skorzytać z pomocy ślusarza by ten otworzył dla niego drzwi wejściowe. I przede wszystkim komornik ma prawo zająć rzeczy należące do dłużniczka, czyli ruchomości i nieruchomości (z wyjątkiem przedmiotów wyłączonych spod egzekucji komorniczej). Wtedy albo od razu je zabiera, albo wpisuje do specjalnego rejestru, co oznacza, że zostaną one wystawione na licytację. Wtedy możesz jeszcze przez jakiś czas korzystać z tych rzeczy, ale nie możesz ich sprzedać albo pozbyć się w inny sposób. Komornik może również zająć rachunek bankowy, wynagrodzenie za pracę, rentę czy emeryturę. Nie może jednak zająć świadczenia 500 plus.

Windykator a komornik sądowy – główne różnice

O ile windykator stosuje windykację miękką, czyli polubowne rozwiązanie sprawy i namawianie do spłaty długu, w tym omówienie nowego harmonogramu rat i terminu, komornik wykorzystuje windykację twardą. Wkracza wtedy, gdy windykacja należności nie powiodła się, a sprawa została skierowna do sądu i na drogę postępowania egzekucyjnego. Egzekucja komornicza jest o wiele poważniejsza, a sam komornik ma o wiele więcej praw niż windykator. Firmy windykacyjne działają wydając tylko ostrzeżenia słowne, a gdy sprawa dojdzie już do komornika, majątek dłużnika zostaje zajęty, a sprawa wyjaśnia się na postępowaniu sądowym. Dlatego musisz zrobić wszystko, by spłacić dług w terminie. Windykacja należności nie jest jeszcze aż tak straszna – radzimy jednak, by porozmawiać z windykatorem i ustalić dalszy plan działania. W końcu Ci też powinno zależeć na tym, by spłacić dług i by nie narazić się na postępowanie egzekucyjne. Z komornikiem już nie będziesz mógł prowadzić dyskusji i negocjować. By móc jakoś się obronić, będziesz musiał czekać na rozprawę sondową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *