Podatek PCC

Podatek PCC to podatek od czynności cywilnoprawnych. W artykule podpowiemy, ile wynosi jego stawka. Wskażemy także sytuacje, w których należy go uiścić.

Podatek PCC będziesz musiał uregulować:

 • jeśli kupiłeś samochód, zawierając umowę sprzedaży lub zamiany,
 • jeśli zaciągnąłeś pożyczkę prywatną (czyli pożyczkę od osoby fizycznej)’
 • w przypadku ustanowienia hipoteki,
 • w przypadku zawarcia umowy spółki.

Opodatkowaniu PCC podlegają także:

 • umowy darowizny w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 • umowy dożywocia,
 • umowy o podziale spadku
 • umowy o zniesienie współwłasności — w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 • ustanowienie odpłatnego użytkowania, także użytkowania nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności,
 • umowy depozytu nieprawidłowego.

Kto płaci PCC — sprzedający czy kupujący?

Obowiązek zapłaty podatku PCC spoczywa na:

 • kupującym — przy umowie sprzedaży;
 • pożyczkobiorcy — przy umowie pożyczki;
 • osobie, składającej oświadczenia woli o ustanowieniu hipoteki — przy ustanowieniu hipoteki;
 • wspólnikach spółki — przy umowie spółki cywilnej;
 • spółka przy innych umowach spółki;
 • obdarowanym — przy umowie darowizny;
 • nabywcy własności nieruchomości przy umowie dożywocia;
 • osobie nabywającej prawa majątkowe lub rzeczy — przy umowie o podziale spadku;
 • użytkowniku lub osobie nabywającej prawo służebności — przy ustanowieniu odpłatnego użytkowania
 • przechowawcy — przy umowie depozytu nieprawidłowego.

Ile wynosi stawka PCC?

Aby wyliczyć kwotę PCC musisz pomnożyć stawkę dla danej czynności przez wartość podstawy opodatkowania.

Oto stawki dla najpopularniejszych czynności:

 • od nieruchomości i ruchomości (np. mieszkania, dzieła sztuki, auta) – 2%,
 • od innych praw majątkowych – 1%,
 • od umowy pożyczki – 2%,
 • od umowy spółki – 0,5%,
 • od umowy ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności – 1%,
 • od depozytu nieprawidłowego – 2%.

Przykład. Jeśli podpisałeś umowę pożyczki na kwotę 2000 zł, wartość podatku od pożyczki wyniesie 40 zł (0,02% X 2000 zł). (Przykład ten nie dotyczy sytuacji zwolnienia z podatku PCC).

Zwolnienia z PCC

Istnieją sytuacje, w których podatnik jest zwolniony z obowiązku opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych. Ze względu na szeroki charakter tego zagadnienia, nie sposób wspomnieć tutaj o wszystkich zwolnieniach. Podamy jednak kilka przykładów.

 • Jeżeli wartość nabytej rzeczy ruchomej stanowiącej podstawę opodatkowania, nie przekracza 1000 zł (wartość zawarta w umowie), to podatnik może skorzystać ze zwolnienia od PCC, na co wskazuje art. 9 ust. 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
 • Jeśli zaciągnąłeś pożyczkę, a pożyczkodawcą jest najbliższy członek rodziny lub osoba z I grupy podatkowej (małżonka, zstępnego, wstępnego, pasierba, zięcia, synowej, rodzeństwa, ojczyma, macochy czy teściów) kwota wolna od podatku wynosi 9 637 zł.
 • PCC nie płacą jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby nabywające na własne potrzeby sprzęt rehabilitacyjny lub wózki inwalidzkie.

Jak zapłacić PCC?

Aby zapłacić PCC:

 • pobierz deklarację podatkową PCC-3 lub PCC-3/A. Znajdziesz ją na stronie US lub na stronie Ministerstwa Finansów,
 • wypełnij dokument. Zawiera on pytania miejsce i cel składania deklaracji, dane podatnika, przedmiotu opodatkowania i treści czynności cywilnoprawnej i kwocie należnego podatku;
 • złóż deklarację w US właściwym ze względu na zamieszkanie (w przypadku osób fizycznych) lub siedzibę podatnika. Będziesz miał na to 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego;
 • opłać podatek.

Jak wysłać druk?

Deklarację podatkową możesz:

 • dostarczyć do urzędu osobiście,
 • wysłać listem poleconym,
 • wysłać mailem.

Co ważne, jeśli chcesz wysłać deklarację przez Internet, konieczne będzie posiadanie podpisu kwalifikowanego. Jeśli nim nie dysponujesz, będziesz musiał potwierdzić swoją tożsamość przy pomocy danych autoryzacyjnych:

 • imienia i nazwiska,
 • daty urodzenia,
 • identyfikatora PESEL lub NIP oraz kwoty przychodu z poprzedniego roku podatkowego.

Czy podatek PCC można zapłacić przez Internet?

Jak najbardziej. Kwotę podatku możesz przesłać na konto urzędu za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *