Podatek PCC

Podatek PCC to podatek od czynności cywilnoprawnych. W artykule podpowiemy, ile wynosi jego stawka. Wskażemy także sytuacje, w których należy go uiścić.

Podatek PCC będziesz musiał uregulować:

 • jeśli kupiłeś samochód, zawierając umowę sprzedaży lub zamiany,
 • jeśli zaciągnąłeś pożyczkę prywatną (czyli pożyczkę od osoby fizycznej)’
 • w przypadku ustanowienia hipoteki,
 • w przypadku zawarcia umowy spółki.

Opodatkowaniu PCC podlegają także:

 • umowy darowizny w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 • umowy dożywocia,
 • umowy o podziale spadku
 • umowy o zniesienie współwłasności — w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 • ustanowienie odpłatnego użytkowania, także użytkowania nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności,
 • umowy depozytu nieprawidłowego.

Kto płaci PCC — sprzedający czy kupujący?

Obowiązek zapłaty podatku PCC spoczywa na:

 • kupującym — przy umowie sprzedaży;
 • pożyczkobiorcy — przy umowie pożyczki;
 • osobie, składającej oświadczenia woli o ustanowieniu hipoteki — przy ustanowieniu hipoteki;
 • wspólnikach spółki — przy umowie spółki cywilnej;
 • spółka przy innych umowach spółki;
 • obdarowanym — przy umowie darowizny;
 • nabywcy własności nieruchomości przy umowie dożywocia;
 • osobie nabywającej prawa majątkowe lub rzeczy — przy umowie o podziale spadku;
 • użytkowniku lub osobie nabywającej prawo służebności — przy ustanowieniu odpłatnego użytkowania
 • przechowawcy — przy umowie depozytu nieprawidłowego.

Ile wynosi stawka PCC?

Aby wyliczyć kwotę PCC musisz pomnożyć stawkę dla danej czynności przez wartość podstawy opodatkowania.

Oto stawki dla najpopularniejszych czynności:

 • od nieruchomości i ruchomości (np. mieszkania, dzieła sztuki, auta) – 2%,
 • od innych praw majątkowych – 1%,
 • od umowy pożyczki – 2%,
 • od umowy spółki – 0,5%,
 • od umowy ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności – 1%,
 • od depozytu nieprawidłowego – 2%.

Przykład. Jeśli podpisałeś umowę pożyczki na kwotę 2000 zł, wartość podatku od pożyczki wyniesie 40 zł (0,02% X 2000 zł). (Przykład ten nie dotyczy sytuacji zwolnienia z podatku PCC).

Zwolnienia z PCC

Istnieją sytuacje, w których podatnik jest zwolniony z obowiązku opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych. Ze względu na szeroki charakter tego zagadnienia, nie sposób wspomnieć tutaj o wszystkich zwolnieniach. Podamy jednak kilka przykładów.

 • Jeżeli wartość nabytej rzeczy ruchomej stanowiącej podstawę opodatkowania, nie przekracza 1000 zł (wartość zawarta w umowie), to podatnik może skorzystać ze zwolnienia od PCC, na co wskazuje art. 9 ust. 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
 • Jeśli zaciągnąłeś pożyczkę, a pożyczkodawcą jest najbliższy członek rodziny lub osoba z I grupy podatkowej (małżonka, zstępnego, wstępnego, pasierba, zięcia, synowej, rodzeństwa, ojczyma, macochy czy teściów) kwota wolna od podatku wynosi 9 637 zł.
 • PCC nie płacą jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby nabywające na własne potrzeby sprzęt rehabilitacyjny lub wózki inwalidzkie.

Jak zapłacić PCC?

Aby zapłacić PCC:

 • pobierz deklarację podatkową PCC-3 lub PCC-3/A. Znajdziesz ją na stronie US lub na stronie Ministerstwa Finansów,
 • wypełnij dokument. Zawiera on pytania miejsce i cel składania deklaracji, dane podatnika, przedmiotu opodatkowania i treści czynności cywilnoprawnej i kwocie należnego podatku;
 • złóż deklarację w US właściwym ze względu na zamieszkanie (w przypadku osób fizycznych) lub siedzibę podatnika. Będziesz miał na to 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego;
 • opłać podatek.

Jak wysłać druk?

Deklarację podatkową możesz:

 • dostarczyć do urzędu osobiście,
 • wysłać listem poleconym,
 • wysłać mailem.

Co ważne, jeśli chcesz wysłać deklarację przez Internet, konieczne będzie posiadanie podpisu kwalifikowanego. Jeśli nim nie dysponujesz, będziesz musiał potwierdzić swoją tożsamość przy pomocy danych autoryzacyjnych:

 • imienia i nazwiska,
 • daty urodzenia,
 • identyfikatora PESEL lub NIP oraz kwoty przychodu z poprzedniego roku podatkowego.

Czy podatek PCC można zapłacić przez Internet?

Jak najbardziej. Kwotę podatku możesz przesłać na konto urzędu za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *