Czy za długi można iść do więzienia?

Dług, windykacja, egzekucja komornicza — a później? To właśnie wizja więzienia spędza sen z powiek tysiącom dłużników, którzy nie mają pieniędzy, aby spłacić zadłużenie.

Więzienie za długi — czy czarna wizja nieterminowych płatników rzeczywiście jest realna?

Pisma od komorników, nieprzyjemne rozmowy telefoniczne, wizyty w domu, zajęte konta bankowe, odebrane auto… Konsekwencje zadłużenia bywają nie tylko kosztowne, ale również bardzo stresujące. To jednak nie tego najbardziej obawiają się dłużnicy. Wielu z nich nie śpi z powodu… wizji więzienia. Czy za długi rzeczywiście można trafić za kratki?

Bezowocna windykacja — co dalej?

Kiedy sąd opatrzy tytuł egzekucyjny klauzulą wykonalności, wierzyciel może złożyć do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji. W ramach egzekucji komornik może zająć wynagrodzenie dłużnika, należące do niego ruchomości, nieruchomości i wierzytelności może także zablokować jego konta bankowe. Co jednak w sytuacji, jeśli mimo windykacji nie uda się pozyskać wystarczających do spłaty zadłużenia środków?

Czy za długi można iść do więzienia?

Osoby, które snują czarne wizje, obawiając się więzienia za długi, mogą odetchnąć z ulgą. Z powodu długów nie można trafić za kratki. Istnieje jednak kilka sytuacji, które pośrednio związane z długami mogą doprowadzić do pobytu w więzieniu. O jakich sytuacjach mowa?

Jeśli próbujesz wyłudzisz kredyt lub pożyczkę

Składasz wniosek pożyczkowy? Nie próbuj poprawiać swojego wizerunku w oczach instytucji finansowej, podając nieprawdziwe dane. Takie zachowanie, które zgodnie z prawem można uznać za próbę wyłudzenia kredytu lub pożyczki może skutkować karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy aż do 5 lat! Zasada ta dotyczy nie tylko składania nieprawdziwych oświadczeń, ale także dostarczania podrobionych dokumentów.

Zgodnie z art. 297 § 1 Kodeksu Karnego kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogoś innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu, lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji, lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument, albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Jeśli ukryjesz majątek lub dochody

Jeśli postawiłeś ukryć swój majątek lub dochody, bądź przygotowany na podobne konsekwencje. Zgodnie z art. 300 § 2 Kodeksu Karnego kto, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku zajęte, lub zagrożone zajęciem, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Jeśli masz długi… alimentacyjne

Z wizją więzienia muszą się liczyć dłużnicy alimentacyjni. Jeśli nie płacą zasądzonych świadczeń, pracują na czarno lub zatajają dochody, są zagrożeni karą grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności.

Choć za nieterminową spłatę pożyczki pozabankowej z pewnością nie pójdziesz do więzienia, warto zrobić wszystko, aby zapobiec egzekucji komorniczej. Ta narazi Cię bowiem na dodatkowe koszty i potężną dawkę stresu. Jeśli nie jesteś w stanie spłacić zaciągniętego zobowiązania, działaj. Weź kartkę, długopis i stwórz realny, dostosowany do Twoich możliwości finansowych plan spłat. Następnie skontaktuj się z pożyczkodawcą, przedstaw mu swoją sytuację i zaproponuj rozwiązanie. Pamiętaj, że procedura windykacyjna jest uciążliwością nie tylko dla Ciebie, ale również dla niego. W większości przypadków firmy pożyczkowe są otwarte na negocjacje i chętnie przystają na zaproponowane przez dłużnika warunki.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *