Podatek od pożyczki – co warto o nim wiedzieć

Jeśli pożyczasz pieniądze od innej osoby fizycznej, konieczne może się okazać uiszczenie podatku. W artykule wyjaśnimy, kto musi zapłacić go zapłacić, a kto jest z niego zwolniony. Odpowiemy również na najczęściej zadawane pytania na temat podatku od pożyczki. Jeśli korzystasz z usług instytucji bankowych, nie musisz obawiać się o konieczność opodatkowania. Obowiązek uiszczenia podatku spoczywa na osobach, które pożyczają pieniądze od innych osób fizycznych.

Pożyczka — nie tylko w banku i firmie pożyczkowej

W przeciwieństwie do kredytu, którego może udzielić tylko bank, pożyczkodawcą może być bank, firma pożyczkowa, a nawet inna osoba prywatna — spokrewniona bądź niespokrewniona z pożyczkobiorcą.

Umowa pożyczki

Jeśli wartość pożyczki przekracza tysiąc złotych, konieczne jest zachowanie formy dokumentowej (art. 720 § 2 Kodeksu cywilnego). Zasada ta obowiązuje bez względu na to, od kogo pożyczasz pieniądze. Nawet jeśli pożyczasz mniejszą kwotę, podpisanie dokumentu umowy pożyczki wciąż jest zasadne. Forma dokumentowa pozwala bowiem precyzyjnie zabezpieczyć interesy pożyczkobiorcy i pożyczkodawcy.

Podatek od pożyczki

Zaciągnięcie pożyczki prywatnej niesie za sobą konieczność uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Obowiązek ten spoczywa oczywiście na pożyczkobiorcy.

Podatek od pożyczki prywatnej — ile wynosi stawka?

Stawka podatku od czynności cywilnoprawnych wynosi 2 proc. kwoty pożyczki. Kwestię tę reguluje ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych tj. z dnia 26 maja 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1150).

Podatek PCC — nie każdy pożyczkobiorca musi go zapłacić

To, że pożyczyłeś pieniądze od rodziny lub przyjaciół nie oznacza wcale, że opłacenie podatku będzie konieczne. Istnieją okoliczności, które zwalniają pożyczkobiorcę z obowiązku uiszczenia PCC.

Podatek od pożyczki w rodzinie — kwota wolna od podatku

Jeśli pożyczasz pieniądze od członka najbliższej rodziny lub osoby z I grupy podatkowej (małżonka, zstępnego, wstępnego, pasierba, zięcia, synowej, rodzeństwa, ojczyma, macochy czy teściów) kwota wolna od podatku wynosi 9 637 zł.

Ważne: jeśli pożyczysz niż 9637, a pożyczkodawcą będzie małżonek, zstępny, wstępny, pasierb, rodzeństwo, ojczym lub macocha, wciąż możesz uniknąć podatku. Wystarczy, że w ciągu 14 dni złożysz oświadczenie PCC-3 i udokumentujesz otrzymanie przelewu. Takie rozwiązanie nie zadziała w przypadku pożyczek między teściami, zięciem i synową.

Podatek od pożyczki dla rodziny

Od jakiej kwoty podatek od pożyczki — pożyczka od innych osób

Jeśli pożyczkodawcą nie jest najbliższy członek rodziny ani osoba zaliczona do tzw. I grupy podatkowej, wolna od podatku kwota to 5000 zł w okresie 3 kolejnych lat kalendarzowych. Jeśli pożyczki udzieliło Ci kilka osób spoza I grupy podatkowej i członków najbliższej rodziny, kwota wolna od podatku wzrasta aż do 25 000 zł.

Gdzie trzeba zgłosić pożyczkę?

Obowiązkiem pożyczkobiorcy jest zgłoszenie pożyczki w urzędzie skarbowym. Powinien zrobić to na druku PCC-3 w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania.

Co, jeśli nie zgłoszę pożyczki?

Jeśli urzędnik odkryje, że nie zgłosiłeś pożyczki, może zażądać od Ciebie uiszczenia PCC w wysokości nie 2, ale aż 20% wartości pożyczki. Jeśli nie poinformowałeś fiskusa o pożyczce i chcesz uniknąć konsekwencji tego niedopatrzenia:

  • złóż deklarację czynnego żalu,
  • zapłać zaległy podatek wraz z odsetkami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *