Jak odzyskać dług od osoby prywatnej?

Każdy z nas może wpaść w kłopoty finansowe. Temat jest szczególnie ciężki, gdy dotyczy nas samych lub osoby nam bliskiej – czy jest to ktoś z rodziny czy znajomy. Wtedy jednym z wyjść okazuje się pożyczka prywatna. Jednak co w przypadku, gdy pożyczyłeś komuś pieniądze, a on zwleka z ich oddaniem? Czy jest wtedy szansa, by odzyskać dług?

Umowa pożyczki

Wiadome jest, że w sytuacji gdy ratujemy znajomą osobę z opresji, nie myślimy wtedy o czymś tak trywialnym jak umowa pożyczki. Jeśli jednak byłeś na tyle przytomny, by ją spisać, możesz się cieszyć – w momencie, gdy pożyczodawca nie będzie chciał Cię spłacić, chronią cię przepisy kodeksu cywilnego i dochodzenie swoich praw, będzie dużo łatwiejsze, niż gdybyś owej umowy nie spisał. W dodatku pamiętaj, że każda pożyczka POWINNA zostać spisana w formie dokumentu, jeśli przekracza ona kwotę 1000 zł.

W takiej umowie powinny znaleźć się dane pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy, kwota pożyczki, a także termin jej oddania. Jeśli nie zostanie ustalony dokładny czas spłaty, prawo nakazuje zwrotu pieniędzy w ciągu 6 tygodni od dnia, w którym pożyczkodawca zażyczy sobie oddania gotówki. Każdy dzień opóźnienia, uprawnia Cię do zażądania wypłacenia również odsetek za zwłokę.

Co w przypadku braku zwrotu pożyczki?

Jeśli cały proceder prywatnej pożyczki jest udokomentowany umową, w przypadku braku jej zwrotu, masz podłoże w postaci dokumentu na to, że pożyczka została udzielona. Jednak, gdy umowa nie została spisana, sytuacja jest bardziej skomplikowana. Fakt, umowa słowa, to wciąż umowa wiążąca, ale odzyskanie długu może wiązać się z większymi komplikacjami, ponieważ trudniej będzie Ci udowodnić sprawę w sądzie. W przypadku pisemnej umowy pożyczki jest to dużo łatwiejsze. Organ prawny czasami wymaga formy dokumentowej, by wystawić nakaz zapłaty. Tym bardziej, jak już wspomnieliśmy, jeśli wartość przekracza tysiąc złotych, umowa po prostu powinna zostać spisana.

Odzyskanie długu

Jeśli udzieliłeś komuś pożyczki prywatnej, ale odzyskiwanie długu sprawia Ci problem, bo pożyczkobiorca uchyla się od spłaty zobowiązania, zastosuj najpierw polubowne metody.

Porozmawiaj z dłużnikiem, dowiedz się dlaczego wciąż nie oddał Ci pieniędzy i zapytaj, kiedy będzie to możliwe. Być może wciąż ma problemy finansowe i po prostu nie ma z czego Cię spłacić. Jeśli jednak mimo zapewnień, że pieniądze zostaną Ci zwrócone, ty wciąż ich nie widzisz, poinformuj go, że konekwencją niespłaty należności będzie wezwanie do zapłaty.

Już sama taka informacja może sprawić, że pożyczkobiorca wystraszy się i odda Ci gotówkę. Jeśli jednak i po tym, należności nie zostały Ci zwrócone, będziesz musiał w inny sposób odzyskać pieniądze pożyczone znajomemu.

Dalszym krokiem będzie faktyczne wystosowanie wezwania do zapłaty. Może taki oficjalny dokument sprawi, że osoba zda sobie sprawę z powagi sytuacji.

Jeśli i to nie zadziała, wtedy będziesz musiał skierować sprawę na drogę sądową. Przedsądowe wezwanie do zapłaty możesz napisać samemu albo skorzystać ze wzorów dostępnych w internecie. Takie przedsądowe wezwanie do zapłaty powinno zostać nadane listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.

Wydanie sądowego nakazu zapłaty

Jeśli skierujesz sprawę do sądu, musisz pamiętać o tym, by do pozwu dołączyć umowę pożyczki, bądź inne dowody wskazujące na to, że poratowałeś kogoś zapomogą (SMS-y, nagrania rozmów etd.). Sąd wydaje nakaz zapłaty tylko w oparciu o te dowody bądź umowę i uprasza pożyczkodawcę o spłatę długu. W nakazie zawiera się termin zaspokojenia wierzyciela i jest to zazwyczaj dwa tygodnie. Jeśli pożyczkobiorca w tym czasie nie wniesie żadnego sprzeciwu, nakaz zapłaty zostanie uprawomocniony. Wtedy wkroczy komornik i ściągnie należność z majątku dłużnika.

Inne sposoby odzyskiwania długu od osoby prywatnej

Jak widzisz, nie masz za dużo opcji na odzyskanie pieniędzy. Możesz poprosić dłużnika by Cię spłacił, lub skierować sprawę do sądu. Z tym drugim jest jednak taki kłopot, że nie zawsze możesz udowonić fakt pożyczenia komuś pieniędzy. Jeśli nie czujesz się na siłach, by poradzić sobie z organem sprawiedliwości i formalnościami z tym związanymi, zawsze możesz skorzystać ze wsparcia profesjonalnych instytucji zajmujących się ściąganiem długów. Gdy zatrudnisz firmę windykacyjną do pomocy, to ona w Twoim imieniu będzie starała się najpierw polubownie załatwić sprawę, a gdy to nie pomoże, zaoferuje Ci swoje wsparcie w procesie egzekucyjnym.

Ostatnią metodą, o której nie wspomnieliśmy jest sprzedanie długu na giełdzie wierzytelności. Jest to mało popularne, ale niektórzy z chęcią korzystają z tego sposobu. Wystarczy, że zarejestrujesz się na odpowiedniej stronie, podasz wszystkie informacje o długu i o osobie zadłużonej, a wtedy ktoś inny wykupi ten dług. Może to być osoba prywatna albo firma windykacyjna. Jednak musisz liczyć się z tym, że w tym przypadku nie odzyskasz całego długu, a tylko jego część. Pamiętaj również o tym, że samo wystawienie długu na giełdzie, nie znaczy, że sprzedaż długu powiedzie się.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *