Upadłość konsumencka 2022 – na czym polega, kto może ją ogłosić?

Upadłość konsumencka to proces polegający na oddłużaniu osoby fizycznej, która nie poradziła sobie ze spłatą pożyczonych pieniędzy i w związku z tym utraciła płynność finansową. Postępowanie upadłościowe toczy sąd i to on decyduje, czy przesłanki ku ogłoszeniu upadłości konsumenckiej nie wynikły wskutek rażącego niedbalstwa albo umyślnego działania. Dopiero wtedy podejmuje decyzje, czy w ogóle odciąży konsumenta z długu i czy zrobi to w całości czy tylko częściowo.

Co to jest upadłość konsumencka?

Możemy mówić o upadłości konsumenckiej wtedy, gdy osoba stanie się niewypłacalna przez minimum 3 miesiące. A z niewypłacalnością mamy do czynienia wtedy, gdy konsument nie jest w stanie opłacić zaciągniętego zobowiązania ze swoich wpływów. W tym celu ogłasza się upadłość konsumencką, która polega na:

  • spłacie wierzycieli za pomocą majątku dłużnika, albo
  • umorzeniu długów.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej może nastąpić tylko z prośby osoby fizycznej, która nie prowadzi przedsiębiorstwa w chwili składania wniosku. Jeśli takową firmę posiada, należy ją zamknąć. Dopiero, gdy przedsiębiorca stanie się konsumentem, możliwe będzie przeprowadzenie postępowań upadłościowych. Gdy firma, zamknie się, sąd i tak może umorzyć długi nie tylko prywatne, ale także te powstałe podczas prowadzenia przedsiębiorstwa.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Za ogłoszenie upadłości konsumenckiej odpowiada sąd, ty jako konsument możesz tylko złożyć wniosek. Obecnie jego koszt wynosi 30 zł. Zrobisz to albo samodzielnie, albo za pomocą kancelarii prawnej. Pamiętaj jednak, aby zebrać wszystkie potrzebne dokumenty, które potwierdzą Twoją wiarygodność. Gdy wniosek o upadłość konsumencką zostanie wysłany do sądu właściwego, pozostaje tylko czekać. To od jego decyzji zależą dalsze czynności. Prawo upadłościowe nie mówi jasno o czasie na wydanie orzeczenia. Może to potrwać kilka albo nawet kilkanaście tygodni. Sąd albo oddali wniosek, albo zgodzi się na niego. Gdy dojdzie do drugiego przypadku rozpocznie się postępowanie upadłościowe właściwe. Zostanie określona liczba wierzycieli oraz wierzytelności. Zostanie powołany syndyk i sędzia-komisarz. Oni ustalają masę upadłościową, na którą składają się wszystkie elementy majątku dłużnika, a także zajmują się spłatą wierzycieli. Następuje likwidacja majątku upadłego. Na podstawie ich działań, sąd decyduje o zawieszeniu bądź umorzeniu postępowań egzekucyjnych. W toku postępowania może dojść do sytuacji, w której niezbędne stanie się ustalenie planu spłaty wierzycieli. Dzieje się tak w przypadku, gdy majątek dłużnika nie zaspokoił osób, u których konsument się zaciągnął. Na samym końcu sąd umorzy długi.

Upadłość konsumencka bez majątku

Co dzieje się jednak w przypadku, gdy konsument nie posiada żadnego majątku, który mógłby pokryć zaciągnięte zobowiązania? W postępowaniu upadłościowym zostaje pominięty proces prowadzony przez syndyka. W końcu nie ma jak wyliczyć skład masy upadłości i jej spieniężyć. Jeśli jednak osiągasz jakiekolwiek dochody, czy to z tytułu pracy, renty czy emerytury, sąd może przeznaczyć część tych środków na spłatę długów. Na samym końcu powstaje plan spłaty wierzycieli, ponieważ jakoś trzeba ich zaspokoić. W wyniku postępowania upadłościowego zapada decyzja, czy w przyszłości w jakikolwiek sposób będziesz mógł spłacić zobowiązania – jeśli tak, zostaje ustalone w jaki sposób to nastąpi. Jeśli jednak sąd dojdzie do wniosku, że nie będziesz mógł tego dokonać, nastąpi umorzenie długów.

Jeśli nie masz żadnego majątku, postępowanie upadłościowe na pewno będzie krótsze i jest także większa szansa na to, że sąd umorzy całkowicie lub w znaczącej części Twoje długi.

Konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Ogłoszenie upadłości osoby fizycznej to szansa na normalne życie bez długów. Na pewno jest to spore odciążenie psychiczne, ponieważ już nie musisz się martwić tym, że nie masz z czego zapłacić wciąż naliczanych odsetek. Jakie są jednak konkretne konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

  • Zostaną zawieszone postępowania windykacyjnego, jeśli takowe toczą się w Twoim kierunku.
  • Twój dług już dłużej nie będzie rósł, ponieważ wszystkie odsetki zostaną wstrzymane.
  • Gdyby syndyk wcielił Twój dom bądź mieszkanie w skład masy upadłościowej w wyniku likwidacji majątku upadłego, przysługuje Ci kwota pieniężna w wysokości przeciętnego czynszu za okres od 12 do 24 miesięcy.

Upadłość konsumencka w 2022 roku

Na przestrzeni kilku ostatnich lat w życie weszły nowe przepisy, które uprościły cały ten proces oraz zasady dotyczące ogłoszenia upadłości osoby fizycznej. W związku z tym coraz więcej ludzi zainteresowało się tematem, mając nadzieję, że uda im się wyjść z zaciągniętych długów. Co dokładnie się zmieniło?

  • We wcześniejszych latach sąd mógł oddalić wniosek o upadłość konsumencką, gdy nastąpiła ona z powodu rażącego niedbalstwa lub poprzez działanie celowe. Rozpatrywał tylko te wnioski, z których w sposób oczywisty można było wyczytać, że utrata płynności finansowej nastąpiła w wyniku na przykład utraty pracy bądź innej trudnej sytuacji życiowej (śmierć czy choroba). Obecnie, nawet jeśli celowo i umyślnie pobierałeś coraz to kolejne kredyty i pożyczki, zdając sobie sprawę z konsekwencji tych działań, możesz złożyć wniosek, a sąd go nie odrzuci.
  • Obecnie możliwe jest także negocjowanie z wierzycielem i zawarcie z nim umowy. Nie trzeba składać wniosku do sądu, a także ogłaszać upadłość konsumenckiej, aby pozbyć się części długów.
  • Wcześniej osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą musiały ją zamknąć, aby móc wnioskować o upadłość konsumencką. Obecnie jednak właściciele JDG mogą złożyć wniosek do sądu bez zamykania swojej firmy.
  • Od 2021 roku wniosek o upadłość konsumencką można składać online, a także poprzez system teleinformatyczny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *