Ubezpieczenie kredytu — wszystko, co musisz wiedzieć

Ubezpieczenie kredytu to jeden z najczęściej stosowanych przez banki sposobów służących zminimalizowaniu ryzyka towarzyszącego zawarciu umowy kredytowej. Czy ubezpieczenie kredytu jest obowiązkowe? Czy można z niego zrezygnować? Jak obliczyć zwrot ubezpieczenia kredytu? Podpowiadamy.

Nie wszystkie zdarzenia losowe da się przewidzieć. Nie wszystkim można także zapobiec. Wykupując ubezpieczenie, można jednak zminimalizować negatywne skutki nieprzewidzianych sytuacji. Aby zminimalizować ryzyko towarzyszące zawarciu umowy kredytowej, także kredytodawcy postanowili wykorzystać konstrukcję ubezpieczeniową.

Ubezpieczenie kredytu — jak działa?

Zasada działania ubezpieczenia kredytu jest bardzo prosta. Jeśli dojdzie do zdarzenia, w wyniku którego kredytobiorca nie będzie w stanie płacić rat, zrobi to za niego towarzystwo ubezpieczeniowe. Co ważne, zdarzenie to powinno być objęte ochroną ubezpieczeniową, a jego okoliczności nie mogą znajdować się wśród wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Przykład. Jeśli Paweł wykupił jedynie ubezpieczenie od utraty pracy, jednak utracił możliwość zarobkowania (i co za tym idzie — regulowania rat) na skutek wypadku komunikacyjnego, ubezpieczyciel nie przejmie jego obowiązki względem banku. Co ważne, jeśli mężczyzna straciłby pracę ze swojej winy, prawdopodobnie także nie mógłby liczyć na wsparcie TU. Większość konstrukcji ubezpieczeń od utraty pracy w takich okolicznościach wyłącza odpowiedzialność ubezpieczyciela.

Rodzaje ubezpieczeń kredytu

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego może przybierać różne formy. Najpopularniejsze to:

  • ubezpieczenie od utraty pracy;
  • ubezpieczenie pomostowe — obejmuje okres między wpisaniem hipoteki do księgi wieczystej a zawarciem polisy; w niektórych przypadkach taki wpis może trwać wiele miesięcy, a nawet lat, dlatego niektóre banki zabezpieczają się, wymagając od kredytobiorcy wykupienia takiego rodzaju ubezpieczenia;
  • ubezpieczenie na życie;
  • ubezpieczenie niskiego wkładu własnego;
  • ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych.

Czy ubezpieczenie kredytu jest obowiązkowe?

Wiele osób zastanawia się, czy ubezpieczenie kredytu jest obowiązkowe i czy można zrezygnować z ubezpieczenia kredytu. Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem ubezpieczenie kredytu nie jest obowiązkowe.

Co, jeśli nie wykupisz ubezpieczenia?

Jeśli nie wykupisz proponowanego przez bank ubezpieczenia, musisz liczyć się z tym, że warunki kredytowania mogą ulec zmianie, oczywiście nie na Twoją korzyść. Pozbawiony dodatkowego zabezpieczenia kredytodawca gdzie musiał bowiem w inny sposób zrekompensować podwyższone ryzyko.

Jak obliczyć zwrot ubezpieczenia kredytu?

Jeśli wykupiłeś ubezpieczenie kredytu i spłaciłeś zobowiązanie przed terminem, możesz odzyskać części składki ubezpieczeniowej. Odzyskanie składki jest możliwe także w wyniku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia. Jak obliczyć zwrot ubezpieczenia kredytu? Zgodnie z ogólną zasadą, masz prawo odzyskać część kwoty, proporcjonalną do czasu, przez który nie będziesz korzystał z ochrony ubezpieczeniowej. Informacja o szczegółach sposobu kalkulacji znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeniach kredytu (OWU).

Ile się czeka na zwrot ubezpieczenia kredytu?

Jeśli odstąpisz od umowy ubezpieczenia kredytu lub ją wypowiesz, ubezpieczyciel będzie miał 14 dni (od dnia, w którym odstąpienie lub wypowiedzenie stało się skuteczne) na to, aby zwrócić część składki za niewykorzystany okres ochrony.

Czy warto wykupić ubezpieczenie kredytu?

Choć ubezpieczenie kredytu nie jest obowiązkowe, warto rozważyć jego zakup. Zwłaszcza jeśli:

  • jesteś jedynym żywicielem rodziny. Jeśli samodzielnie utrzymujesz rodzinę, ubezpieczenie kredytu zapewni Twoim bliskim poczucie bezpieczeństwa. Jeśli z powodu utraty pracy, wypadku czy choroby stracisz możliwość zarobkowania, ubezpieczyciel weźmie na siebie spłatę kredytu, a dodatkowy wydatek nie obciąży rodziny;
  • zaciągasz kredyt hipoteczny w pojedynkę. Jeśli jesteś jedynym kredytobiorcą, ubezpieczenie kredytu pomoże Ci zachować spokojny sen. W obliczu nieprzewidzianych zdarzeń nie będziesz musiał „rwać włosów z głowy”, zastanawiając się, skąd weźmiesz środki na spłatę zobowiązania;
  • chcesz zachować pewność, że sytuacje losowe nie zburzą Twoich planów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *