Sprzedaż długów – jak to wygląda w praktyce?

Posiadanie długu nie jest przyjemną sytuacją. Osoba obciążona jest wtedy presją, tym bardziej, jeśli wie, że nie jest w stanie spłacić zaciągniętej należności, a odsetki rosną. Równie poszkodowany w danej sytuacji jest także pożyczkodawca. Potrzebuje danych pieniędzy, a niemożność ich wyegzekwowania może wprowadzić go w kłopoty finansowe. I właśnie dlatego istnieje możliwość sprzedania długów. Wierzyciel pozbywa się obciążenia, oddając dług w posiadanie osobie trzeciej, która po wykupieniu go, staje się jego właścicielem. Od tej chwili to on zajmuje się egkzekwowaniem należności.

Na czym polega sprzedaż długów?

Jeśli nie jesteś w stanie wyegzekwować długu, bądź potrzebujesz gotówki od ręki, możesz pomyśleć o umowie sprzedaży wierzytelności. Sprzedaż długów odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, które pozwalają przenieść niespłaconą należność na osobę trzecią. Najczęściej to firmy windykacyjne zamują się zakupem wierzytelności. Są to wyspecjalizowane instytucje, które wiedzą, co robić, by wyegzekwować należność. Jeśli upomnienia nie skutują, firmy te w razie czego mogą domagać się uisczenia płatności na drodze sądowego postępowania egzekucyjnego. Sprzedaż długu osobie trzeciej, zwalnia Cię z wszelkiej odpowiedzialności. Dostajesz pieniądze od nowego właściciela należności i więcej nic Cię nie interesuje. Pamiętaj jednak o tym, że sprzedaż wierzytelności zawsze będzie kosztowo mniejsza niż wartość danego długu.

Jak sprzedać dług?

Skupowanie wierzytelności najczęściej odbywa się przez platformy do tego przeznaczone, czyli na przykład na giełdzie długów. Możesz również osobiście znaleźć w internecie jakąś firmę windykacyjną i odezwać się do niej w sprawie sprzedaży długów. Jednak giełda długów pozwala na wystawienie zaległych należności na stronie, do której wszyscy mają dostęp, jest więc większa szansa, że dzięki temu znajdziesz chętnego na zakup.

Cesja wierzytelności – czym jest?

Cesja wierzytelności to nic innego niż umowa sprzedaży długu. Aby to zrobić, nie musisz posiadać zgody dłużnika, ale musisz poinformować go o tym, że jego dług ulegnie sprzedaży i, że ma nowego wierzyciela, któremu będzie musiał oddać należność. To samo tyczy się wystawienia wierzytelności na giełdzie długów. Nie musisz prosić o zgodę, wystarczy, że masz popartą dokumentami pożyczkę i poinformujesz płatnika o tym, że wystawiasz jego dług na sprzedaż. Nie możesz zrobić tego tylko wtedy, gdy w umowie jasno zostało zaznaczone, że dług nie może zostać przeniesiony na osobę trzecią, ani wystawiony nigdzie na sprzedaż.

Sprzedaż długów i podpisanie cesji wierzytelności – czyli przeniesienia niespłaconego zobowiązania na kogoś innego, czy to osobę prywatną czy firmę – powoduje, że wszystkie właściwości zobowiązania, czyli też zaległe odsetki, przechodzą na nowego właściciela. A Ty pozbywasz się strachu o to, że utracisz płynność finansową przez dług, którego termin zapłaty minął.

Warto dodać, że możesz sprzedaż także wierzetelność, której termin spłaty jeszcze nie minął. Wszystko zależy od Ciebie i od Twoich potrzeb.

Jak dokonać cesji wierzytelności?

Aby dokonać cesji wierzytelności, musisz najpierw znaleźć nabywcę długu. Jak wspomnieliśmy, możesz szukać go u prywatnych firm windykacyjnych, albo może pomóc Ci w tym giełda wierzytelności. Gdy znajdzie się zainteresowany kupiec, najpierw wyceni on dług i zobaczy ile jest warty. Zaproponowana cena będzie zależeć od tego, czy kupno takiego długu będzie mu się opłacało. Kupiec zdecyduje, czy należność będzie łatwo wyegzekwować, jak długo dłużnik zalega z płatnością oraz czy posiada inne zobowiazania, których nie spłacił. Wszystko to będzie mieć znaczenie i finalnie przełoży się na to, ile zaproponuje Ci pieniędzy za dług.

Pamiętaj, że wystawiając niespłaconą wierzytelności na giełdzie długów, będziesz musiał podać wszystkie dane płatnika, w tym jego imię i nazwisko (bądź nazwę firmy, jeśli to przedsiębiorstwo jest dłużnikiem), miejsce zamieszaknia (bez dokładnego adresu), NIP, a także wartość wierzytelności. Nie musisz się jednak bać tego, że działasz niezgodnie z prawem, ponieważ w tym przypadku przepisy RODO nie obowiązują.

Korzyści ze sprzedaży wierzytelności

Sprzedaż wierzytelności jest czasami lepsza i szybsza niż mozolne egzekwowanie długu. Opcja ta na pewno przyda się w momencie, gdy potrzebujesz gotówki od zaraz i nie masz czasu na dopominanie się o swoje. Poza tym, nie oszukujmy się – odzyskanie pieniędzy nie jest łatwe, gdy dłużnik nie odpowiada na Twoje prośby i nic nie robi sobie z ponagleń. Wiele osób nie chce wchodzić na drogę sondową, bo oznacza to dodatkową stratę czasu, a także nerwów. Bawienie się w pozwy i uzupełnianie całej dokumentacji nie należy do najprzyjemniejszych rzeczy. Dlatego, jeśli chcesz mieć wolną głową i odzyskać choć część pieniędzy z długu, zastanów się nad sprzedażą długu. Masz pewność wtedy, że nie stracisz płynności finansowej przez upartego dłużnika. Na szczęście polskie prawo umożliwia przeniesienie długu na osobę trzecią i tym samym zmianę wierzyciela, więc możesz wykorzystać to na swoją korzyść.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *