Przedawnienie długu — wszystko, co musisz wiedzieć

Przedawnienie długu to inaczej termin upłynięcia jego ważności. Po upływie terminu przedawnienia wierzyciel nie może już egzekwować spłaty zadłużenia. Kiedy przedawnia się dług z kredytu i pożyczki? Kiedy ten względem ZUS i US? Podpowiadamy.

 

Wbrew obiegowej opinii przedawnienie długu nie oznacza wcale, że ten przestał istnieć. W momencie przedawnienia wierzyciel traci jedynie prawo do dochodzenia spłaty zobowiązania od dłużnika.

 

Od kiedy liczy się przedawnienie długu?

 

Datą rozpoczynającą bieg przedawnienia jest moment, w którym wierzyciel może się domagać spłaty zadłużenia. Jeśli zaciągnąłeś pożyczkę pozabankową z terminem spłaty do 21.08.2019, datą startową będzie kolejny dzień, czyli 22.08.

 

Pamiętaj jednak, że jeśli skorzystasz z przedłużenia terminu spłaty lub rozpoczniesz rozmowy zmierzające do rozłożenia spłaty na raty, przerwiesz bieg przedawnienia.

Kiedy przedawnia się dług?

 

Jeszcze jakiś czas temu przepisy regulujące kwestie przedawnienia długów były dość zawiłe i skomplikowane. Wiele zmieniło się jednak za sprawą ustawy, która weszła w życie 9 lipca 2018 roku. Jak wygląda aktualna sytuacja?

Podstawowy termin przedawnienia długu wynosi obecnie 6 lat (przed wprowadzeniem w życie nowego prawa było to 10 lat). Dla roszczeń o świadczenia okresowe i długów firmowych okres przedawnienia wynosi 3 lata. Oprócz tych dwóch terminów ustawa definiuje także dodatkowe, zależne od tego, czego dotyczy dług i kto jest wierzycielem. I tak — dług:

  • za mandat za jazdę bez biletu – 1 rok,
  • za mandat karny – 3 lata od momentu wystawienia i przyjęcia przez kierowcę
  • za niespłaconą kartę kredytową – 3 lata,
  • niezapłacony czynsz – 3 lata,
  • z tytułu umowy cywilnoprawnej – 2 lata,
  • z tytułu niezapłaconego podatku dochodowego – 5 lat. Bieg przedawnienia liczy się w tym przypadku od końca roku kalendarzowego, w którym trzeba było zapłacić podatek,
  • względem ZUS-u – 10 lat, jeśli zadłużenie powstało przed 2012 rokiem lub 5 lat, jeśli powstało po 2012 roku,
  • z tytułu pożyczki lub kredytu – 3 lata,
  • z tytułu alimentów – 3 lata.

 

Przedawnienie długu z kredytu hipotecznego

 

Przedawnienie w przypadku kredytu hipotecznego dotyczy wyłącznie odsetek. Nawet po terminie przedawnienia bank może więc uzyskać sądowy nakaz spłaty kapitału.

 

Przedawnienie długu u komornika

 

Zmagasz się z egzekucją komorniczą? Niestety, przedawnienie długu u komornika nie będzie łatwe. W chwili złożenia wniosku o egzekucję komorniczą, bieg przedawnienia ulega przerwaniu. Na czas trwania egzekucji termin przedawnienia ulega natomiast zawieszeniu. Trwa ono aż do chwili prawomocnego zakończenia postępowania egzekucyjnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *