Progi podatkowe

Od wielu lat progi podatkowe dla osób rozliczających podatek dochodowy na zasadach ogólnych, były na tym samym poziomie. Wszystko zmieniło jednak wejście w życie Polskiego Ładu. Dowiedz się, czym w ogóle są progi podatkowe, jak wyglądają obecnie w Polsce i czy da się je jakoś ominąć.

Czym są progi podatkowe?

Progi podatkowe nie są niczym innym jak stawkami zależnymi od wysokości podstawy opodatkowania, jakie należy zapłacić. Owe kwoty rozlicza się, biorąc pod uwagę całoroczne przychody za miniony rok. Zazwyczaj mamy do czynienia z dwoma programi – do danej stawki i powyżej tej stawki. Rozliczenie zależy od tego, ile w danym roku zarobiliśmy. Kwota podatku jaką będziemy musieli zapłacić, liczona jest na podstawie tego, czy wystąpiło przekroczenie pierwszego progu podatkowego, czy też nie. W związku z tym, Ci którzy zarabiają więcej, muszą i również zapłacić więcej. Należy jednak pamiętać o tym, że suma, która wyszła może zostać pomniejszona o ulgi, odliczenia, a także o przysługującą kwotę wolną od podatku.

Progresja podatkowa

Progresja podatkowa oznacza, że przekroczenie progu podatkowego określonego przez ustawodawcę, będzie obligowało podatnika do zapłaty nadwyżki od danej kwoty. Owy system jest obecnie prowadzony w Polsce. Oznacza to, że wprowadzone są konkretne przedziały, informujące o tym, ile ktoś musi zapłacić w zależności od dochodu. Czyli jako osoba fizyczna, zatrudniona na umowie, z której uzyskujesz dochód z tytułu zatrudnienia, będziesz rozliczać się na podstawie skali podatkowej. Nazywa się to inaczej rozliczaniem na zasadach ogólnych. Jeśli przedsiębiorca nie wybrał innego sposobu odprowadzania podatku, również będą obowiązywały go zasady ogólne. Jeszcze w 2021 roku pierwszy próg podatkowy wynosił 85 528 zł. Drugi próg podatkowy to zarobki powyżej tej kwoty.

Progi podatkowe w Polsce 2022

Z dniem 1 stycznia 2022 roku do naszego kraju weszły nowe przepisy zgodne z zasadami rządowego programu reform, czyli Polskiego Ładu. Zmieniła się między innymi skala podatkowa, progi, ulgi i odliczenia PIT. Nowelizacja wpływa więc bezpośrednio na kwestię rozliczeń podatkowych. Progi zostały przesunięte i tak pierwszy poziom, który wcześniej wynosił 85 525 złotych, został podwyższony do 120 000 zł. Jak to wygląda w praktyce?

Podstawa opodatkowaniaWysokość podatku
do 120 000 zł 17% pomniejszone o kwotę zmniejszającą podatek dochodowy 5100 zł
powyżej 120 000 zł 15 300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

Pamiętaj nowe zasady będą obowiązywały dopiero w następnym roku podatkowym, a więc w deklaracjach składanych w 2023 roku.

Podatek solidarnościowy – trzeci próg podatkowy dla najbogatszych

Podatek ten zapłacą tylko Ci, których łączne dochody przekraczają 1 000 000 zł. Osoba taka będzie zmuszona uiścić opłatę w wysokości 4% od nadwyżki stanowiącej próg. Przykładowo, jeśli ktoś zarobi 3 000 000, musi od tego odjąć 1 000 000 i wtedy wyjdzie mu, że jego nadwyżka to 2 000 000 zł. Następnie musi pomnożyć to przez 4%. Otrzymaną kwotę, czyli 80 000 zł jest zobowiązany zapłacić, składając odpowiednią deklarację DSF-1 do 30 kwietnia.

Próg podatkowy, a kwota wolna od podatku dochodowego

Polski Ład zmienił nie tylko obowiązującą dotychczas skalę podatkową, ale również kwotę wolną od podatku dochodowego. Została ona podniesiona z 8000 zł do 30 000 zł. Czyli opodatkowany zostanie dopiero dochód przekraczający 30 000 zł rocznie, co daje kwotę 2500 zł miesięcznie.

Progi podatkowe a ulga dla młodych, czyli PIT 0

Dotychczas, jeśli dochód osoby poniżej 26 roku życia, nie przekraczał progu podatkowego, czyli 85 528 zł, nie płacił on nic – był całkowicie zwolniony z podatku. Jeśli zaś przekroczył, nadwyżka była rozliczana według stawki 17%, albo 32%, w zależności od kwoty dochodu. Natomiast w 2023 roku w miesiącu, w którym zostanie przekroczony próg podatkowy, a więc 120 000 zł, nadwyżka zostanie objęta 17% podatkiem, a po tym dochód znów będzie naliczany od zera, narastająco. Jeśli pierwszy próg podatkowy zostanie znów przekroczony, nadwyżka zostanie objęta 32%.

Jak ominąć progi podatkowe

Częstym sposobem unikania progów podatkowych i wykazywania, że zarobiło się mniej, niż rzeczywiście się podaje, jest wspólne rozliczanie się z małżonkiem. Oczywiście musi być spełniony jeden warunek – ta druga osoba nie może swoim dochodem przekroczyć progu podatkowego. Gdy rozliczasz się razem ze swoją drugą połówką, przychód dzielony jest na dwa. W ten sposób drugi próg podatkowy nie zostanie przekroczony. W dodatku Polski Ład ułatwił wspólne rozliczanie się małżonków.
Drugim sposobem jest stosowanie ulg podatkowych. Ulgi potrafią na tyle obniżyć wartość podatku dochodowego, że unikniemy przekroczenia pierwszego progu podatkowego. W związku z tym nie będziemy mieli żadnych zobowiązań, a czasami nawet jest szansa, że będzie nam należna nadpłata podatku.

Ulgi podatkowe, które można wykorzystać:

  • ulga na dzieci,
  • ulga z tytułu darowizn,
  • ulga internetowa,
  • ulga rehabilitacyjna,
  • ulga dla honorowych dawców krwi,
  • ulga termomodernizacyjna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *