Leasing – czym jest, jak działa?

Nowe rzeczy kosztują – niezależnie czy jest to nieruchomość, samochód czy inny wydatek, poprawiający komfort życia, a czasami wręcz do życia niezbędny. Niektórzy więc zamiast zaciągać kredyt na zakup, decydują się na wzięcie rzeczy w leasing. Tym bardziej jeśli chodzi na przykład o samochód i osoba boi się, że gdy już spłaci wszystkie raty kredytu, auto już mu się znudzi, bądź będzie przestarzałe i mimo wszystko wymieni je na nowszy model. Dzięki leasingowi jednak jest w stanie regularnie zamieniać samochód na inny, bez stawania się formalnie jego właścicielem. Czym jednak dokładnie jest leasing? Jakie są jego rodzaje? Czy leasing się opłaca?

Co to jest leasing?

Leasing jest formą umowy, polegającą na wydzierżawieniu czyli swego rodzaju wypożyczeniu pewnej rzeczy na określony czas i na określonych zasadach. Jego plusem jest fakt, że nie trzeba posiadać na raz olbrzymiej ilości pieniędzy, ponieważ płatność odbywa się w ratach. Leasing umożliwia nabycie na jakiś czas rzeczy drogich i pozornie niedostępnych, gdyby chciało się je zakupić. W leasing można wziąć dosłownie wszystko, o ile firma leasingowa będzie zainteresowana. Choć leasing samochodu czy nieruchomości jest najczęstszy, przedmiotem umowy mogą być także laptopy, telefony czy inny sprzęt firmowy w przedsiębiorstwach.

Rodzaje leasingu

Istnieje kilka rodzajów umów leasingowych. Są one wybierane przez zainteresowanych ze względu na to, co zostało przedmiotem leasingu, a także w zależności od tego, jakie są potrzeby klienta. Różnią się one także takimi aspektami, jak prawo wykupienia przedmiotu po okresie leasingowym, a także warunkami do korzystania z leasingu.

Leasing operacyjny

Jest to najpopularniejszy model, wybierany przez przedsiębiorców. Wyróżnia się tym, że prawa do własności rzeczy nie są przenoszone na leasingobiorcę, a pozostają na leasingodawcy. To on pozostaje formalnie właścicielem. Leasingobiorca uiszcza opłatę wstępną, a następnie płaci co miesięczne raty leasingowe, w których zawiera się także VAT. W leasingu operacyjnym, po zakończeniu umowy, klient dostaje możliwość wykupienia przedmiotu. Jego cena zależy jednak od stawki amortyzacji, a także od tego, ile rat zostało spłaconych i jaka była opłata wstępna. Przyjmuje się, że minimalny okres trwania umowy leasingowej musi wynosić 40% okresu amortyzacji przedmiotu. Jeśli jest to leasing samochodowy, liczy się, że minimalny okres leasingu to 24 miesiące.

Leasing finansowy

Jest to mniej popularna opcja, polegająca na tym, że leasingobiorca użytkuje przedmiot przez czas określony w umowie, a po zapłaceniu ostatniej raty, leasingobiorca staje się jego właścicielem. Jednak spłacane raty nie mają w sobie podatku VAT, więc po przejęciu własności rzeczy, musi opłacić podatek za cały okres obowiązywania umowy. Leasingobiorca odpowiada także za odpisy amortyzacyjne. Należy również pamiętać o tym, że o ile leasing operacyjny jest bardziej usługą i jego podatek VAT wynosi 23%, to w przypadku leasingu finansowego, wszystko zależy od typu przedmiotu objętego umową. Co do okresu trwania samej umowy – nie jest określony jej maksymalny wymiar, a jedynie minimalny, wynoszący 12 miesięcy.

Leasing konsumencki

Zazwyczaj leasing kojarzy się z przedsiębiorstwami. Bierze się samochód czy inne sprzęty biurowe na firmę. Jest to spore odciążenie budżetu i wygodne rozwiązanie. Jednak podmioty leasingowe coraz częściej zaczęły kierować swoje usługi do sektora prywatnego. Leasing konsumencki jest dość nową usługą i stanowi ciekawy zamiennik kredytu. W leasingu konsumenckim, klient wpłaca wkład własny, a następnie opłaca raty leasingu. Po ostatniej wpłaconej racie, czyli po zakończeniu umowy, może wykupić daną rzecz. Należy jednak pamiętać o tym, że przez cały czas trwania zobowiązania, to firma leasingowa jest właścicielem przedmiotu umowy. Jeśli to samochód został wzięty w leasing, dane firmy widnieją w dowodzie rejestracyjnym i wszystkich innych dokumentach. Poza sytuacjami, gdy umowa zawierana jest w specjalnej firmie leasingowej (leasing pośredni), można spotkać się również z sytuacją, gdzie to sam komis samochodowy posiada w swojej ofercie wzięcie samochodu w „dzierżawę”, czyli tzw. leasing bezpośredni.

Umowa leasingu – czy warto?

Wszystko zależy od Twojej sytuacji finansowej, oczekiwań, a także od tego jaki przedmiot leasingu ma zostać objęty umową. Firmy leasingowe prześcigają się w najróżniejszych ofertach i obecnie dostanie leasingu jest dużo łatwiejsze niż uzyskanie kredytu. Przede wszystkim nie będzie sprawdzana ani Twoja zdolność kredytowa ani historia kredytowa. Dlatego leasing polecany jest szczególnie młodym przedsiębiorstwom, które nie dostałyby kredytu od banku na zakup danych rzeczy. Do tej pory, leasing był popularną umową podpisywaną przez firmy, jednak rok 2022 i wejście w życie Polskiego Ładu, może zmienić tę tendencję.

Jedną z głównych, znaczących zmian jest na przykład możliwość sprzedania wykupionej rzeczy. Do tej pory, jeśli klient zdecydował się na taki krok, to następnie nie opłacając składki zdrowotnej i podatku, mógł sprzedać owy przedmiot po 6 miesiącach. Po zmianach jednak, czas ten wydłużył się do 6 lat. Poza tym znacząco zwiększą się opłaty, a także sposoby podatkowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *