Wypowiedzenie umowy kredytowej przez bank

 

Wypowiedzenie umowy kredytu to dla kredytobiorcy wyjątkowo nieprzyjemna niespodzianka. Kiedy bank może wypowiedzieć kredyt? Czy kredytobiorca może odwołać się od takiej decyzji? Podpowiadamy.

 

Według danych udostępnionych przez Biuro Informacji Kredytowej (BIK), od początku 2019 roku banki oraz SKOK-i udzieliły ponad 6 mln kredytów konsumpcyjnych na łączną kwotę 75 mld zł. Niestety, nie wszyscy spłacają zaciągnięte zobowiązania w terminie. Czy opóźnienia w spłacie kredytu mogą stać się przyczyną wypowiedzenia umowy? Tak, ale…

Zgodnie z prawem aktualnie obowiązującym prawem, jeśli klient spóźnia się ze spłatą kredytu, bank powinien najpierw dostarczyć mu wezwanie określone w art. 75 c ust. 1-2 Prawa Bankowego.

 

  1. Jeżeli kredytobiorca opóźnia się ze spłatą zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu, bank wzywa go do dokonania spłaty, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni roboczych.

 

  1. W wezwaniu, o którym mowa w ust. 1, bank informuje kredytobiorcę o możliwości złożenia, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, wniosku o restrukturyzację zadłużenia.

 

Jeśli kredytobiorca nie złoży takiego wniosku we wskazanym przez prawo terminie, dopiero wtedy bank może wypowiedzieć umowę.

Inne powody wypowiedzenia umowy kredytowej

 

Wszystkie sytuacje, w których bank ma prawo wypowiedzieć umowę kredytową znajdują się w treści umowy. W zależności od instytucji i rodzaju kredytu mogą brzmieć one w odmienny sposób. Aby lepiej zobrazować tę kwestię, posłużymy się konkretnym przykładem. Będzie nim umowa kredytu gotówkowe w mBanku. Jak wynika z treści dokumentu:

 

Bank może wypowiedzieć umowę, jeśli wystąpi choć jedno z poniższych zdarzeń:

1) nie spłaciłeś/ nie spłacasz w terminie kredytu, jego części bądź opłat i prowizji do zapłaty, których jesteś zobowiązany,

2) ubiegając się o kredyt podałeś nieprawdziwe informacje lub przedstawiłeś sfałszowane/nieprawdziwe dokumenty będące podstawą udzielenia kredytu,

3) utraciłeś zdolność kredytową pozwalającą na udzielenie kredytu w wysokości określonej w umowie,

4) nie wywiązujesz się z nałożonych na Ciebie obowiązków określonych w umowie bądź regulaminach, warunkach wskazanych jako integralne części umowy.

 

Skutki wypowiedzenia umowy kredytowej

 

Czy wypowiedzenie umowy kredytowej skutkuje natychmiastową koniecznością spłaty kredytu?

 

Jak wynika z zapisów umowy z mBankiem w okresie wypowiedzenia umowy (30 dni) kredytobiorca jest zobowiązany do spłaty całego zadłużenia z niej wynikającego.

 

Co, jeśli nie spłacisz zadłużenia w ciągu okresu wypowiedzenia?

 

Jeśli w okresie wypowiedzenia nie spłaciłeś wszystkich swoich zobowiązań wynikających z umowy, bank ma prawo do dochodzenia ich spłaty, np. poprzez procedurę windykacyjną i skierowanie sprawy na drogę sądową. Może również naliczać odsetki ustawowe od całej kwoty zadłużenia.

 

Odwołanie od wypowiedzenia umowy kredytowej

 

Czy od wypowiedzenia umowy kredytowej można się odwołać? Jeśli bank wypowiedział Ci umowę kredytu, możesz dochodzić swoich praw w sądzie. Aby wygrać taką sprawę, będziesz musiał przedstawić okoliczności, które niezaprzeczalnie przemawiają na Twoją korzyść. Mogą to być np. błędy w dokumentacji bankowej, niedozwolone zapisy w umowie czy błędnie przeprowadzona procedura wypowiedzenia (bez uwzględnienia możliwości restrukturyzacji zadłużenia).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *