RRSO – co to jest i jak obliczyć?

Przy wyborze pożyczki lub kredytu, z którego chcemy skorzystać, należy brać pod uwagę kilka czynników. Jednym z najważniejszych na pewno jest RRSO. Jak, z pomocą tego współczynnika, oszacować całkowity koszt kredytu oraz, przede wszystkim, czym dokładnie jest i z czego wynika RRSO?

 

Co to jest RRSO?

 

Na początku musimy zacząć od rozwinięcia tego skrótu. Większość z nas na pewno się  z nim spotkała oraz w przybliżeniu zdaje sobie sprawę z tego, co oznacza, ale nie każdy jest w stanie określić, jakie jest jego rozwinięcie. RRSO to skrót od “rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania”. W dalszej części tekstu wyjaśnimy, dlaczego jest to jeden z najważniejszych wskaźników służących do oceny atrakcyjności kredytu – ale nie jedynym.

 

RSO a RRSO

 

Pierwszą pułapką, na którą możemy wpaść podczas wyboru pożyczki (gdy nie zachowujemy ostrożności) jest utożsamianie RSO z RRSO. PIerwszy, krótszy skrót oznacza “roczna stopę oprocentowania”. Sprowadza się to tylko do odsetek, które dolicza bank lub instytucja pozabankowa do rat spłacanego zobowiązania. RRSO zawiera w sobie także inne opłaty, takie jak:

 

  • ubezpieczenie kredytu
  • prowizja banku lub instytucji pozabankowej
  • opłaty manipulacyjne
  • koszty dodatkowych usług banku związanych z udzieleniem kredytu

 

W określaniu RRSO brana jest także pod uwagę wartość pieniądza w czasie oraz okres spłaty kredytu, co znacznie komplikuje sprawę obliczenie tego składnika.

 

Jak obliczyć RRSO?

 

Wzory na obliczenie rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania bywają dosyć skomplikowane ze względu na to, że (że nawet jak znamy wszystkie składowe RRSO) z każdą kolejną ratą wartość pieniędzy z pożyczki, którymi dysponujemy, jest mniejsza, więc co miesiąc odsetki naliczane są od kwoty, która pozostała do całkowitej spłaty kredytu. Warto, podczas podejmowania decyzji o wyborze pożyczkodawcy, upewnić się u przedstawiciela, jaki będzie…

 

Całkowity koszt kredytu

 

To jest informacja, która powinna nas najbardziej interesować, ponieważ nawet RRSO nie zawiera wszystkich kosztów, które możemy ponieść podczas spłaty naszego zobowiązania. Do tego dochodzi wcześniej opisana zmiana wartości pieniądza w czasie oraz sam okres spłaty.Dwa różne kredyty na tę samą kwotę, z takim samym RRSO mogą różnić się pod względem całkowitego kosztu kredytu, gdy okres spłaty jednego przewidziany jest, np. na 10 lat, a drugiego na 15. Także rzeczywista roczna stopa oprocentowania jest bardzo pomocnym wskaźnikiem przy ocenie atrakcyjności kredytu, lub pożyczki, ale uwzględnienie pozostałych zmiennych może dopiero pomóc nam w określeniu tego, ile dany kredyt rzeczywiście będzie nas kosztował.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *