Proces windykacji — wszystko, co musisz wiedzieć

Brak terminowej spłaty chwilówki może skutkować uruchomienie procedury windykacyjnej. Jak wygląda taka procedura? Co może windykator, a jakich działań zabrania mu prawo? Podpowiadamy.

Jeśli spóźnisz się ze spłatą chwilówki kilka dni, pożyczkodawca naliczy odsetki za opóźnienie. Z pewnością przypomni również o konieczności uregulowania długu, wysyłając SMS-em lub e-mailem. Przedłużające się opóźnienie może skutkować jednak rozpoczęciem regularnej procedury windykacyjnej. Co to oznacza w praktyce?

Jak wygląda procedura windykacyjna w firmie pożyczkowej?

Rodzaj działań windykacyjnych oraz ich częstotliwość zależą od konkretnej firmy pożyczkowej.

W ramach procedury windykacyjnej większość pożyczkodawców:

  • wysyła monity, czyli SMS-owe i e-mailowe przypomnienia o konieczności uregulowania długu;
  • stosuje windykacją telefoniczną, dzwoniąc do dłużnika, często nagminnie;
  • wysyła wezwania do zapłaty z ostrzeżeniem o zamiarze wpisu do BIG.

Ile kosztuje wewnętrzna windykacja chwilówek?

Jeszcze kilka lat temu opłaty za działania windykacyjne (zwłaszcza za monity) były bardzo wysokie. Nierzadko zdarzało się, że ich koszty przewyższały kwoty samych pożyczek.

Na szczęście (dla pożyczkobiorców) w 2016 roku weszły w życie zapisy ustawy antylichwiarskiej, które ukróciły ten niecny proceder. Obecnie koszty monitów i odsetek karnych za opóźnienie do nie mogą przekroczyć sześciokrotkoności stopy lombardowej NBP.

Skuteczność wewnętrznej windykacji

Ze względu na fakt, że głównym przedmiotem działalności firm pożyczkowych jest udzielanie pożyczek (a nie egzekwowanie długów), skuteczność wewnętrznych windykatorów bywa bardzo niska. Jeśli ich działania nie przynoszą rezultatów, kolejnym krokiem jest zazwyczaj przekazanie sprawy zewnętrznej firmie windykacyjnej, wyspecjalizowanej w egzekwowaniu należności.

Windykacja zewnętrzna — jak to działa?

Zewnętrzni windykatorzy mają do dyspozycji, przynajmniej w teorii, takie same narzędzia, jakich używają Ci pracujący w firmach pożyczkowych. Wyspecjalizowani w ściąganiu długów, mają jednak zdecydowanie większe doświadczenie, wiedzę i… skuteczność.

W ramach działach windykacyjnych zewnętrzni windykatorzy:

  • wysyłają monity i stosują windykację telefoniczną,
  • wysyłają wezwania do zapłaty z ostrzeżeniem o zamiarze wpisu do BIG,
  • wpisują dane dłużników do rejestrów BIG (po spełnieniu wszystkich wskazanych prawem wymagań);
  • dążą do podpisanie ugody określającej plan i termin spłat.

Co, jeśli polubowna windykacja zakończy nią fiaskiem?

Jeśli polubowna windykacja realizowana przez zewnętrzną firmę windykacyjną zakończy się fiaskiem, sprawa ląduje z reguły na sądowej wokandzie. Jeśli sąd wyda tytuł egzekucyjny i opatrzy go klauzulą wykonalności, zadłużenie może stać się przedmiotem egzekucji komorniczej. Jak nietrudno zgadnąć, taka procedura jest nie tylko kosztowna, ale również bardzo stresująca i nieprzyjemna.

Co może windykator?

Jak pokazuje praktyka, windykatorzy czasem przekraczają określone prawem kompetencje. Choć ich głównym celem jest doprowadzenie do ugody wierzyciela z dłużnikiem, wielu z nich próbuje osiągać swój cel przez zastraszanie i wzbudzanie przerażenia dłużnika. Nie wszyscy wiedzą jednak, że strasząc sądem, wizją więzienia czy wieloletnich długów, łamią prawo.

Czego nie może firma windykacyjna?

W toku realizowanych działań firma windykacyjna nie może:

  • wejść do domu dłużnika bez jego zgody;
  • zająć majątki dłużnika ani go spisywać;
  • grozić, szantażować, zastraszać i stosować innych działań, które naruszają godność dłużnika i jego dobra osobiste.

Czy windykator może przyjść do pracy?

Windykator nie ma prawa przyjść do pracy. O zadłużeniu nie może także rozmawiać (choćby telefoniczne) z przełożonym dłużnika ani jego współpracownikami.

Co zrobić, jeśli windykator mnie zastrasza?

Jeśli windykator próbuje wymusić na Tobie spłatę długu, stosując groźny, niecenzuralne słowa lub zastraszając, nie bądź bierny. Pierwszym krokiem, jaki warto podjąć, powinien być kontakt z firmą windykacyjną i złożenie skargi. Aby ta została rozpatrzona jak najszybciej, koniecznie zapisz numer telefonu, z którego dzwonił windykator oraz godzinę połączenia. Większość dużych graczy na rynku doskonale zdaje sobie sprawę, że takie zachowania są nie tylko niedopuszczalne, ale również niezgodne z prawem. Może się jednak zdarzyć, że niekulturalny windykator reprezentuje małą „firmę krzak”, w której zastraszanie i szantaż to najlepsze i najskuteczniejsza działa.

Jeśli tak właśnie się stało, koniecznie nagraj rozmowę (nie zapomnij uprzedzić o tym swojego rozmówcę), a następnie przekaż kopię wraz z opisem całej sprawy do Rzecznika Konsumentów lub UOKiK. Jeśli nękanie windykatora jest szczególnie uciążliwe, możesz powiadomić prokuraturę o popełnieniu przestępstwa nękania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *