Poręczenie pożyczki — czym jest i jakie konsekwencje za sobą niesie?

Poręczenie pożyczki to zobowiązanie poręczyciela względem wierzyciela do spłaty długu zaciągniętego przez pożyczkobiorcę. Czy odpowiedzialność żyranta jest taka sama jak odpowiedzialność pożyczkobiorcy? Jakie konsekwencje ma poręczenie — w oczach banków i BIK-u?

 

Poręczenie jest jedną z form zabezpieczenia spłaty pożyczki. Stosowane przez banki i pozabankowej instytucje finansowe przede wszystkim wtedy, kiedy pożyczkobiorca nie ma odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej.

 

Czym jest poręczenie?

 

Poręczając pożyczkę, poręczyciel (zwany także żyrantem) zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie w sytuacji, kiedy dłużnik nie wywiąże się ze swoich obowiązków. Mówiąc prościej, jeśli kredytobiorca przestanie spłacać raty, bank zwróci się do poręczyciela, aby wyegzekwować spłatę od niego.

W zależności od konkretnej sytuacji poręczenie może być jedynie czasowe (np. do momentu uzyskania przez pożyczkobiorcę wymaganej zdolności kredytowej) obowiązywać do określonej kwoty lub przez cały okres kredytowania.

 

Poręczenie pożyczki — wzór

 

Regulacje dotyczące poręczenia zostały zawarte w art. 876-887 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nimi umowa poręczenia powinna zawierać informacje o:

  • stronach umowy, czyli wierzycielu i poręczycielu,
  • przedmiocie umowy,
  • zakresie odpowiedzialności w ramach poręczenia
  • innych postanowieniach.

 

Dokument powinien zostać opatrzony własnoręcznymi podpisami obu stron.

 

Poręczenie a zdolność kredytowa — czym to grozi?

 

Zanim poręczysz pożyczkę (nawet w pełni wiarygodnej osobie), dobrze przemyśl swoją decyzję. Jeśli sam zechcesz zaciągnąć kredyt, bank potraktuje poręczone zobowiązanie jako Twoje własne! Poręczenie obniży więc Twoją zdolność kredytową i może utrudnić, a nawet przekreślić szanse na otrzymanie finansowania.

 

Poręczenie a BIK

 

Jeśli pożyczkobiorca będzie spóźniał się ze spłatą rat, opóźnienia obciążą także… Twoją historię kredytową w BIK-u. Do rejestru BIK trafiają bowiem nie tylko informacje o Twoich własnych kredytach i pożyczkach, ale także o tych, które poręczyłeś.

Zanim podejmiesz decyzję o poręczeniu, upewnij się, że pożyczkobiorca jest nie tylko w pełni wypłacalny, ale również wiarygodny, uczciwy i godny zaufania. Lekkomyślne poręczenie pożyczki może wpędzić poręczyciela w ogromne kłopoty. A ich konsekwencje może odczuwać przez wiele lat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *