Jak działa komornik? Odpowiadamy na najczęściej zadawane przez czytelników pytania

Zawód komornika nie cieszy się społecznym uznaniem. Nie ulega jednak wątpliwości, że przez lata narosło wokół niego wiele, a postrzeganie tej profesji nie zawsze bywa zgodne z prawdą. Jak działa komornik? Jakie obowiązki należą do jego kompetencji? Czy to on odpowiada za sposób przeprowadzenia egzekucji? W artykule odpowiemy na najczęściej zadawane pytania.

Komornik jest jednym z najbardziej nielubianych i kiepsko ocenianych zawodów. Trudno się dziwić. Wśród większości osób taka profesja budzi bowiem skrajnie negatywne skojarzenia, przywodząc na myśl bankructwo, utratę środków do życia i dramatyczne historie dłużników.

W kolejnych akapitach oczarujemy kilka mitów na temat tego zawodu, odpowiadając na najczęściej zadawane przez naszych czytelników pytania.

Czy komornik decyduje o sposobie przeprowadzenia egzekucji?

Wbrew obiegowej opinii to nie komornik decyduje o tym, w jaki sposób zrealizuje zajęcie komornicze i jakie składniki majątku podda egzekucji. Jest on jedynie…funkcjonariuszem publicznym, wykonującym egzekucję, orzeczoną przez sąd. Wszelka decyzyjność w zakresie sposobu przeprowadzenia egzekucji pozostaje w rękach sądu oraz wierzyciela.

Czy z komornikiem można negocjować?

Komornik to funkcjonariusz publiczny, który realizuje swoje obowiązki. Nie jest osobą decyzyjną i nie może zmienić sposobu przeprowadzenia egzekucji. Jeśli chcesz negocjować warunki spłaty długu, zwróć się do wierzyciela.

Jakie akty prawne regulują prawa i obowiązki komornika?

Uprawnienia, prawa i obowiązki komorników reguluje Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji.

Czy komornik może wejść do mojego mieszkania?

Jak najbardziej. W celu przeprowadzenia egzekucji komornik może zapukać do Twoich drzwi. Jego wizyta powinna się odbyć w ciągu dnia, pomiędzy 9:00 a 21:00. Pamiętaj, że jeśli nie wpuścisz go do domu, może wrócić… z policją.

Ile komornik może zająć z konta?

Aby pozyskać środki na spłatę zadłużenia, komornik może zająć zgromadzone na kontach bankowych dłużnika środki. Do jego dyspozycji musi jednak co miesiąc pozostawić kwotę równą 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2020 roku wynosi ono 1920 zł netto (2600 zł brutto). Kwota wolna od zajęcia wynosi więc około 1441 zł.

Ważne: jeśli jesteś dłużnikiem alimentacyjnym, komornik może zająć wszystkie zgromadzone na kontach środki. W takich okolicznościach kwota wolna od zajęcia nie istnieje.

Ile komornik może zabrać z pensji?

W przypadku egzekucji z umowy o pracę komornik może zająć:

  • 60% pensji — w przypadku dłużników alimentacyjnych,
  • 50% pensji w przypadku pozostałych dłużników.

Jaka jest kwota wolna od zajęcia?

W każdym miesiącu komornik musi zostawić na koncie dłużnika równowartość najniższego wynagrodzenia. Jeśli zarabiasz właśnie tyle, komornik nie zajmie z Twojego wynagrodzenia ani złotówki.

Ważne: wskazana wyżej kwota wolna od zajęcia nie obowiązuje w przypadku dłużników alimentacyjnych. Jeśli przyczyną egzekucji są właśnie alimenty, komornik może pozostawić na Twoim koncie jedynie równowartość 40% płacy minimalnej, czyli około 769 zł.

Ile komornik może zabrać z umowy cywilnoprawnej — umowy o dzieło i umowy zlecenia?

Zgodnie z prawem umowy cywilnoprawne nie podlegają ochronie od wyłączeń. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, jeśli zachowują ciągłość i są jedynym źródłem utrzymania dłużnika/ W takim przypadku powinny być traktowane tak samo, jak umowa o pracę. Aby uniknąć przejęcia całkowitej kwoty przez komornika, poinformuj go o tym, że dochody z tytułu umowy cywilnoprawnej są jedynym źródłem Twojego utrzymania.

Czy komornik może zająć zwrot podatku?

Tak, komornik może zająć zwrot podatku.

Jak sprawdzić, czy komornik zajął zwrot podatku?

Najskuteczniejszym i najbardziej wiarygodnym sposobem, aby przekonać się, czy komornik zajął zwrot podatku, jest kontakt z urzędem skarbowym. Oczywiście „Twoim”, czyli tym, w którym złożyłeś roczną deklarację podatkową.

Jak długo komornik może zablokować konto?

Zwolnienie blokady rachunku bankowego to jeden z najbardziej wyczekiwanych przez dłużników momentów. Niestety, nie zawsze przychodzi szybko. Jeśli Twoje zadłużenie wciąż istnieje, a na konto bankowe regularnie wpływają środki, komornik nie ma żadnego powodu, aby je zwalniać. Może zrobić to dopiero po spłacie długu.

Ważne: zwolnienie blokady może nastąpić także w sytuacji, jeśli konto jest puste. Pamiętaj jednak, że jakiekolwiek wpływy mogą spowodować ponowną blokadę.

Czy komornik może zająć 13 emeryturę?

13 emerytura jest jednym ze świadczeń chronionych przed zajęciem komorniczym. Zgodnie z prawem komornik nie ma więc prawa go zająć.

Czy komornik może zająć alimenty?

Zgodnie z art. 833 Kodeksu Postępowania Cywilnego § 6, świadczenia alimentacyjne nie podlegają egzekucji komorniczej. Jeśli pobierasz takie świadczenia, komornik ich nie zajmie.

Czego nie może zająć komornik?

Listę rzeczy, których nie może zająć komornik, określa art. 823 Kodeksu postępowania cywilnego. Są to m.in.:

  • przedmioty codziennego użytku: pościel, ubrania, bielizna;
  • przedmioty niezbędne do nauki i wykonywania praktyk religijnych;
  • sprzęt niezbędny do pracy zarobkowej;
  • zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres jednego miesiąca.

Ile trwa ściąganie długu przez komornika?

To, jak długo potrwa proces egzekucji komorniczej, zależy od wielu czynników. Kluczowe to kwota zadłużenia tempo oraz dostępność składników majątku, z których można przeprowadzić egzekucję. Jeśli dług jest niewielki, a na Twoje konto regularnie wpływają środki, które komornik „ściąga”, z całą pewnością spłata nie potrwa długo. W przypadku wysokiego zadłużenia i braku proporcjonalnie wysokiego majątku może trwać latami.

Kiedy komornik umarza postępowanie?

Czasem zdarza się, że postępowanie egzekucyjne zostaje umorzone, pomimo braku spłaty zadłużenia. Może to nastąpić na wniosek wierzyciela lub z urzędu. Z reguły ma to miejsce, jeśli dłużnik nie jest wypłacalny, czyli nie dysponuje odpowiednio wysokim majątkiem.

Najczęstszą przyczyną umorzenia egzekucji na wniosek wierzyciela jest zawarcie ugody z dłużnikiem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *