Gwarancja de minimis – blog

Czym jest gwarancja de minimis?

Wielu przedsiębiorców w trakcie prowadzenia swojej działalności zmuszonych jest do szukania dodatkowych źródeł finansowania – czy to na pokrycie bieżących wydatków firmy, czy też na jej rozwój. Szefowie firm rozważają zazwyczaj w tej sytuacji wzięcie kredytu. Część z nich nie wie, że pozyskanie pieniędzy z banku może być łatwiejsze, jeśli uda im się otrzymać gwarancję de minimis. Czym ona jest?

Gwarancja de minimis to zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w Polsce. Gwarantem jest Bank Gospodarstwa Krajowego – to on spłaca zobowiązanie przedsiębiorcy, jeśli ten straci zdolność finansową. Program gwarancji de minimis jest częścią rządowego programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego” i ma na celu poprawę dostępu do finansowania wymienionych przedsiębiorstw, a co za tym idzie – wsparcie ich rozwoju.

Kto może otrzymać gwarancję de minimis?

O gwarancję de minimis może ubiegać się przedsiębiorca, który:

  • jest rezydentem,
  • należy do sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw.

Jak ubiegać się o kredyt z gwarancją de minimis?

Procedura ubiegania się o kredyt z gwarancją de minimis jest bardzo podobna do ubiegania się o zwykły kredyt. Przedsiębiorca składa wniosek o kredyt tylko do wybranego banku kredytującego. Do wniosku o kredyt musi załączyć wniosek o przyznanie gwarancji de minimis.

Jeśli chodzi o wniosek o kredyt, zazwyczaj bank prosi jeszcze o dołączenie kompletu dokumentów rejestrowych firmy oraz oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS i US. Zdarza się, że właściciel musi złożyć też oświadczenie majątkowe, zeznanie podatkowe za ostatni rok, lub prognozy wyników na okres kredytowania. Jeśli dla banku kredytującego gwarancja de minimis nie będzie wystarczająca, zażąda on udokumentowania dodatkowego zabezpieczenia kredytu. 

Z kolei, jeśli chodzi o wniosek o przyznanie gwarancji de minimis, przedsiębiorca będzie musiał dołączyć informacje dotyczące otrzymanej do tej pory pomocy publicznej, weksel z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji i oświadczenie o ochronie danych osobowych.

Gwarancja de minimis a COVID-19

W tym roku, z powodu pandemii koronawirusa, zasady udzielania gwarancji zmieniły się na korzystniejsze dla przedsiębiorców. Zmiana zasad ma na celu zmniejszenie skutków pandemii. Oznacza to, że:

  • zakres gwarancji zwiększył się do 80% kwoty kredytu,
  • za udzielenie gwarancji nie jest pobierana prowizja,
  • maksymalny okres gwarancji wydłużył się z 27 do 39 miesięcy dla kredytu obrotowego (i wynosi 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego).

Ograniczenia gwarancji de minimis

Pieniądze pozyskane z kredytu objętego gwarancją de minimis przedsiębiorca może przeznaczyć tylko na cele związane z bieżącą działalnością firmy, czyli np. zapłatę zaległych faktur za zakupione towary, czy zaległości w ZUS. Nie można ich zużyć np. na inwestycje kapitałowe czy zakup wierzytelności. Maksymalna kwota gwarancji wynosi 3 500 000 zł, wysokość gwarancji zależy też od pomocy de minimis, która przedsiębiorca otrzymał w bieżącym roku i dwóch poprzednich latach podatkowych.

Co zyskuje przedsiębiorca?

Gwarancja de minimis ma wiele zalet. Przede wszystkim sprawia, że przedsiębiorcy z krótką historią kredytową, lub nieposiadający wystarczającego majątku na pokrycie kredytu mają dostęp do finansowania, którego nie uzyskaliby w „zwykłym” trybie. Wzięcie kredytu z gwarancją de minimis nie ogranicza też elastyczności w zakresie zarządzania własnym majątkiem firmy, gdyż  nie jest on zastawiony ani na rzecz kredytodawcy, ani BGK. Formalności nie są skomplikowane, a kredyt pozyskany w ten sposób w całości ma niższy koszt. Przedsiębiorca nie ma obowiązku sprawozdawczości, współpraca z bankiem kredytującym opiera się na prostym dokumentowaniu. 

Program realizowany jest od 2013 roku, a do końca roku ubiegłego skorzystało z niego prawie 160 tysięcy firm.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *