Co to jest wibor?

Wibor to jedno z najczęściej stosowanych w finansach pojęć, zwłaszcza w odniesieniu do kredytów bankowych. Czym jest, ile wynosi i kto go ustala wibor? Podpowiadamy. Zgodnie z definicją wibor (Warsaw Interbank Offered Rate) to referencyjna wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym. Co to oznacza w praktyce?

Co to jest wibor?

Mówiąc w sporym uogólnieniu, wigor to stopa procentowa, określająca wartość, po jakiej banki komercyjne udzielają pożyczek innym bankom komercyjnym. Ze względu na fakt, że banki pożyczają sobie pieniądze na różne okresy, przy stopach wibor często figurują dodatkowe symbole, np. 3M, 6M czy 9M. Symbol 3M określa koszt 3-miesięcznej pożyczki na rynku międzybankowym, 6M – 6-miesięcznej, a 9M – 9-miesięcznej.

Wibor a koszt kredytu bankowego

Wskaźnik wibor jest szczególnie istotny dla osób, które spłacają kredyt hipoteczny lub planuje go zaciągnąć. Dlaczego? Każda rata kredytu składa się z części kapitałowej i odsetkowej. Część kapitałowa to po prostu określony odsetek kapitału, który pożyczyłeś i musisz spłacić. Na część odsetkową składają się: marża banku i właśnie wibor (najczęściej wibor 3m, czasem także 1M lub 6M). Wartość tego wskaźnika wpływa więc bezpośrednio na oprocentowanie długoterminowych produktów kredytowych. Im niższy wibor, tym niższe oprocentowanie kredytu i rata. Ważne: jeśli stawka wibor ulegnie zmianie, zmieni się także wysokość raty. Jeśli zaciągnąłeś kredyt hipoteczny w wiborem 3M, możesz być jednak pewien, że oprocentowanie kredytu nie zmieni się przez każde kolejne 3 miesiące.

Ile wynosi wibor?

Od kilku lat stawki wibor utrzymują się na rekordowo niskim poziomie, a od stycznia 2015 r nie przekraczają 2% (wibor 3m). 

Kto ustala stawkę wibor?

Stopę wibor ustala się codziennie podczas tzw. fixingu wibor. Jego organizatorem jest Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska — organizacją osób aktywnych zawodowo przy transakcjach na międzynarodowym i krajowym rynku pieniężno-walutowym.

Na czym polega taka procedura? Podczas fixingu banki komercyjne składają sobie wzajemnie oferty ze stawkami, po których w danym dniu pożyczyć pieniądze innym bankom. Na ich podstawie wylicza się uśrednioną wartość, będące właśnie stawką wibor. Co ważne, oferty banków zawierają się jedynie w określonym przedziale wartości (pomiędzy wysokością stopy lombardowej i stopy depozytowej). Zakres ten zależy z kolei od Rady Polityki Pieniężnej. Tak naprawdę, głównym organem decyzyjnym jest więc RPP.

Od czego zależy wibor?

Stawka wibor zależy od wielu czynników. Są to m.in.: wysokości stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej, wysokość inflacji i PKD czy wartość cyklu koniunkturalnego.

Planujesz wziąć kredyt hipoteczny?

Jeśli w najbliższym czasie planujesz zaciągnięcie kredytu hipotecznego, dokładnie zweryfikuj zapisy umowy, zwracając szczególną uwagę na te dotyczące wiboru. Każdy bank traktuje tę kwestię w nieco inny sposób. A korzystne warunki pozwolą Ci oszczędzić w całym okresie kredytowania nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *